Mô hình kinh doanh

Notebook là một sản phẩm trong danh mục lớn, hơn 35 ứng dụng năng suất và kinh doanh của Zoho. Zoho đã là một công ty có lợi nhuận, tự cường, tư nhân trong hơn 20 năm; chúng tôi đã cung cấp các ứng dụng năng suất miễn phí (và không có quảng cáo) trong hơn một thập kỷ. Trong khi một số sản phẩm của chúng tôi là miễn phí, những sản phẩm khác được trả tiền. Sản phẩm trả phí trợ cấp cho các ứng dụng miễn phí của chúng tôi. Các ứng dụng miễn phí mang lại nhiều nhận thức hơn cho các ứng dụng và thương hiệu phải trả tiền của chúng tôi nói chung. Mô hình kinh doanh của chúng tôi đơn giản như vậy. Không có chương trình ẩn nào ở đây để bán dữ liệu người dùng cho mục đích quảng cáo.

Quyền riêng tư và Zia

Thật thú vị, chính sách bảo mật thường có liên quan nhiều đến các mô hình kinh doanh. Vì Notebook được hỗ trợ bởi sự thành công của các ứng dụng khác của chúng tôi nên chúng tôi không tìm kiếm nguồn tài trợ hoặc doanh thu quảng cáo. Điều này có thể hiểu đơn giản là chúng tôi không cần đọc ghi chú của bạn hoặc bán dữ liệu của bạn. Chúng tôi là người dùng lớn nhất đối với sản phẩm của chúng tôi. Trên thực tế, toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi chạy trên Zoho. Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn theo cách chúng tôi xử lý dữ liệu của chúng tôi.

Khi Zia quét các ghi chú của bạn để đưa ra gợi ý thông minh, chúng tôi không bao giờ cung cấp dữ liệu của bạn cho công ty quảng cáo. Zoho được khách hàng như bạn trả phí, ngoài ra không còn ai khác.

Bảo mật dữ liệu

Tất cả ghi chú của bạn được lưu trữ an toàn trên cơ sở hạ tầng của Zoho, với nhiều trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á. Dữ liệu của bạn được mã hóa khi chuyển và lưu trên các thiết bị lưu trữ. Đối với những người bạn châu Âu của chúng tôi, nếu bạn tạo tài khoản Zoho tại Zoho.EU, dữ liệu của bạn sẽ không rời khỏi Châu Âu.

Nếu bạn có thắc mắc về mọi vấn đề như trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi: hello@zohonotebook.com