Tích hợp cuộc họp và hội thảo trực tuyến cho Zoho Meeting

Khi các cuộc họp trên web và đào tạo trực tuyến tiếp tục thay thế việc cộng tác trực tiếp và học tập trên lớp, cuộc họp kỹ thuật số và phần mềm hội thảo trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng trong việc tương tác với các bên liên quan và điều hành doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao Zoho Meeting có tích hợp ở một số ứng dụng quan trọng nhất để sử dụng trong bán hàng, tiếp thị, cung cấp dịch vụ trực tuyến và cộng tác kỹ thuật số.

Đăng ký miễn phí


  categories

   Sales & Marketing

   • CRM
    dành cho Meeting
    ZOHO CRM

    Xếp lịch và tổ chức các cuộc họp trực tuyến với khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ trong CRM. Họp trực tiếp qua video và thực hiện thuyết trình nhờ tính năng chia sẻ màn hình.

    Tìm hiểu thêm
   • CRM
    dành cho Webinar
    ZOHO CRM

    Sắp xếp và tổ chức hội thảo trực tuyến để tương tác với khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ trong CRM. Quản lý mọi thứ từ xếp lịch hội thảo trực tuyến đến xem phân tích hội thảo trực tuyến từ bảng chỉ số CRM.

    Tìm hiểu thêm
   • ZOHO CAMPAIGNS
    dành cho Webinar
    ZOHO CAMPAIGNS

    Quảng bá hội thảo trực tuyến và theo dõi người tham dự thông qua các chiến dịch email. Lưu giữ danh sách khách hàng tiềm năng từ hội thảo trực tuyến và tương tác một cách nhất quán với họ để xây dựng cơ sở khách hàng.

    Tìm hiểu thêm
   • BIGIN HOẠT ĐỘNG TRÊN NỀN TẢNG ZOHO CRM
    dành cho Meeting
    BIGIN HOẠT ĐỘNG TRÊN NỀN TẢNG ZOHO CRM

    Bigin là CRM tập trung vào quy trình được xây dựng cho các doanh nghiệp nhỏ. Sử dụng tích hợp của Zoho Meeting để chuyển đổi các sự kiện trong Zoho Bigin thành cuộc họp trực tuyến và gặp gỡ khách hàng hoặc đối tác mọi lúc mọi nơi.

    Tìm hiểu thêm

   Group Collaboration

   • ZOHO PROJECTS
    dành cho Meeting
    ZOHO PROJECTS

    Họp trực tuyến với các thành viên nội bộ và bên ngoài nhóm dự án để chia sẻ các cập nhật và theo dõi tiến độ. Cộng tác với tính năng âm thanh và video, chia sẻ màn hình và ghi phiên để xem lại hoặc chia sẻ.

    Tìm hiểu thêm
   • ZOHO CONNECT
    dành cho Meeting
    ZOHO CONNECT

    Họp tức thì hoặc xếp lịch cuộc họp với đồng nghiệp và các nhóm trong tổ chức. Thêm liên hệ bên ngoài như đối tác và khách hàng để mời họ tham gia cuộc họp.

    Tìm hiểu thêm
   • Microsoft Teams
    dành cho Meeting
    Microsoft Teams

    Tích hợp Zoho Meeting với MS Teams cho phép bạn bắt đầu cuộc họp ngay lập tức, tham gia cuộc họp hoặc xếp lịch cuộc họp thông qua lệnh bot. Tất cả cuộc họp được tạo từ MS Teams sẽ được liệt kê trong tài khoản Zoho Meeting của bạn.

    Tìm hiểu thêm
   • Slack
    dành cho Meeting
    Slack

    Bắt đầu họp tức thì và lên lịch cuộc họp trong tương lai từ các kênh Slack của bạn. Phần tích hợp của Zoho Meeting với Slack cho phép bạn theo dõi tất cả các cuộc họp ở một nơi và bắt đầu họp tức thì bằng Lệnh sổ chéo.

    Tìm hiểu thêm

   Email Hosting Services

   • ZOHO MAIL
    dành cho Meeting
    ZOHO MAIL

    Xếp lịch cuộc họp trực tuyến trực tiếp từ hộp thư đến của bạn và chia sẻ liên kết tham gia qua email hoặc chat. Bắt đầu cuộc họp ngay lập tức, xem các cuộc họp sắp tới, chỉnh sửa cuộc họp đã xếp lịch và tham gia cuộc họp từ tài khoản Zoho Mail của bạn.

    Tìm hiểu thêm
   • GMAIL
    dành cho Meeting
    GMAIL

    Chuyển đổi các cuộc hội thoại qua email thành các phiên cộng tác theo thời gian thực với add-on Zoho Meeting cho Gmail. Mở email để bắt đầu cuộc họp ngay lập tức, thêm người tham gia, xếp lịch cuộc họp có bao gồm mọi người trong email và bắt đầu cuộc họp sắp tới, tất cả từ trong tài khoản Gmail của bạn.

    Tìm hiểu thêm

   Marketing Automation Tools

   • ZOHO Marketing Automation
    dành cho Webinar
    ZOHO Marketing Automation

    Tự động đồng bộ hóa người đăng ký và người tham dự hội thảo trực tuyến để chạy các chiến dịch tiếp thị quảng cáo qua email cho khách hàng tiềm năng từ hội thảo trực tuyến.

    Tìm hiểu thêm

   Appointment Booking & Calendaring Apps

   • ZOHO BOOKINGS
    dành cho Meeting
    ZOHO BOOKINGS

    Đặt lịch hẹn và tham khảo ý kiến khách hàng trực tuyến qua các cuộc họp nhờ tính năng âm thanh, video và chia sẻ màn hình.

    Tìm hiểu thêm
   • MS OUTLOOK
    dành cho Meeting
    MS OUTLOOK

    Xếp lịch cuộc họp từ MS Outlook, gửi lời mời đến người tham gia và tiến hành cuộc họp ngay lập tức từ tài khoản MS Outlook của bạn.

    Tìm hiểu thêm

   Event Management Tool

   • ZOHO BACKSTAGE
    dành cho Webinar
    ZOHO BACKSTAGE

    Tiến hành sự kiện trực tuyến bằng cách sử dụng Zoho Meeting như một dịch vụ phát trực tuyến từ Zoho Backstage.

    Tìm hiểu thêm

   Other Apps

   • Zoho Notebook
    dành cho Meeting
    Zoho Notebook

    Ghi chú và liên kết các ghi chú liên quan trong cuộc họp. Bạn có thể xem, chia sẻ hoặc tải xuống các thẻ ghi chú trong phần Cuộc họp trước đây hoặc trong ứng dụng Notebook.

    Tìm hiểu thêm