Tích hợp hội thảo trực tuyến và hội thảo qua web cho Zoho Meeting

Khi các cuộc họp trên web và đào tạo trực tuyến tiếp tục thay thế việc cộng tác trực tiếp và học tập trên lớp, cuộc họp kỹ thuật số và phần mềm hội thảo qua web ngày càng trở nên quan trọng để tương tác với các bên liên quan và điều hành doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao Zoho Meeting có tích hợp ở một số ứng dụng quan trọng nhất của Zoho để sử dụng trong bán hàng, tiếp thị, cung cấp dịch vụ trực tuyến và cộng tác kỹ thuật số.

Kinh doanh & Tiếp thị

 • ZOHO CRM (Họp)

  Xếp lịch và tổ chức các cuộc họp trực tuyến với khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ trong CRM. Họp trực tiếp qua video và thực hiện thuyết trình nhờ tính năng chia sẻ màn hình.

  Learn more
 • ZOHO CRM (hội thảo qua web)

  Sắp xếp và tổ chức hội thảo qua web để tương tác với khách hàng tiềm năng và liên hệ trong CRM. Quản lý mọi thứ từ xếp lịch hội thảo qua web đến xem phân tích hội thảo qua web từ bảng chỉ số CRM.

  Learn more
 • ZOHO CAMPAIGNS

  Quảng bá hội thảo qua web và theo dõi người tham dự thông qua các chiến dịch email. Lưu giữ danh sách khách hàng tiềm năng qua hội thảo qua web và tương tác một cách nhất quán với họ để xây dựng cơ sở khách hàng.

  Learn more
 • ZOHO BOOKINGS

  Đặt lịch hẹn và tham khảo ý kiến khách hàng trực tuyến qua các cuộc họp nhờ tính năng âm thanh, video và chia sẻ màn hình.

  Learn more

Cộng tác nhóm

 • ZOHO PROJECTS

  Họp trực tuyến các thành viên nội bộ và bên ngoài nhóm dự án để chia sẻ các cập nhật và theo dõi tiến độ. Cộng tác với tính năng âm thanh và video, chia sẻ màn hình và ghi phiên để xem lại hoặc chia sẻ.

  Learn more
 • ZOHO CONNECT

  Họp tức thì hoặc xếp lịch cuộc họp với đồng nghiệp và các nhóm trong tổ chức. Thêm liên hệ bên ngoài như đối tác và khách hàng để mời họ tham gia cuộc họp.

  Learn more

Bạn muốn đánh giá Zoho Meeting?

Đăng ký miễn phí