Zoho Meeting : Cập nhật mới nhất

2019

Th6

Hotfix

4 Features, 7 Enhancements

Features and enhancements to Zoho Meeting's webinar module that let you create instant polls, communicate with attendees through messages, and have better control over launching webinars.

Show More

Tháng 5

Major release

5 features, 4 enhancements, and 9 bug fixes

Major updates in this release include Raise HandAllow to Talk, and the option to join webinars through the Zoho Meeting iOS app. The Give Control feature that lets any meeting participant take control over another participant's screen has been released for Mac OS users as well. Apart from this, we have made enhancements in our conferencing servers and fixed a few bugs for better performance.

 

Show More

Th1

Phiên bản phát hành 2.8

2 tính năng, 25 cải tiến, 18 bản sửa lỗi

Những cập nhật chính trong phiên bản này bao gồm kiểm duyệt đăng ký, chia sẻ màn hình cho mọi người trong cuộc họp trực tuyến, bản ghi HD, và quản lý người dùng nâng cao. Zoho Meeting cũng có logo mới và giao diện người dùng được cải thiện.

Hiển thị thêm

Hotfix

9 cải tiến, 25 bản sửa lỗi

Thiết lập riêng cho email hội thảo trực tuyến, thông báo âm thanh cho cuộc họp, và ổn định kết nối tốt hơn.

Hiển thị thêm

2018

Th10

Mới

Phiên bản phát hành 2.7

2 tính năng, 9 cải tiến, 49 bản sửa lỗi

Trong bản phát hành này, các tính năng bổ sung chính là hỗ trợ người đồng tổ chức thực hiện hội thảo trực tuyến, và liệt kê webcam bằng việc chọn máy ảnh theo ý bạn để truyền video. Những cải tiến chính đã được thực hiện cho tính năng chia sẻ âm thanh và màn hình.

Hiển thị thêm
Mới

Hotfix

6 cải tiến, 23 bản sửa lỗi

Các cải tiến chính trong phiên bản này bao gồm số điện thoại trả phí cho các thành phố Ấn Độ, số điện thoại miễn phí cho Ấn Độ, giảm tiếng ồn, mã hóa âm thanh và dữ liệu nâng cao.

Hiển thị thêm

Th7

Updates

Phiên bản phát hành 2.5

4 tính năng, 12 cải tiến, 25 bản sửa lỗi

Điểm nổi bật chính trong bản phát hành này là biểu mẫu đăng ký hội thảo trực tuyến có thể tùy chỉnh, và quyền kiểm soát của người kiểm duyệt như khóa cuộc họp, tắt tiếng người tham gia, xóa người tham gia trong các cuộc họp trực tuyến. Chúng tôi cũng đã cải tiến trang đăng ký, thêm email cảm ơn, đồng bộ hóa Zoho Contact với Zoho Meeting, v.v...

Hiển thị thêm

Tháng 5

Updates

Phiên bản phát hành 2.2

4 tính năng, 5 cải tiến, 41 bản sửa lỗi

Điểm nổi bật chính của bản phát hành này là tích hợp tính năng họp trực tuyến với Zoho CRM. Chúng tôi cũng đã thêm báo cáo hội thảo trực tuyến có thể tải xuống, âm thanh điện thoại, và phát hành ứng dụng android mới. Đồng thời thực hiện cải tiến về chất lượng chia sẻ màn hình, tốc độ kết nối, và tiện ích mở rộng google chrome.

Hiển thị thêm

Feb

Updates

Phiên bản phát hành 2.1

4 tính năng, 4 cải tiến, 21 bản sửa lỗi

Bản phát hành này bao gồm bốn tính năng quan trọng - Hỏi đáp trong hội thảo trực tuyến, Người đồng thuyết trình, Phân tích và bản ghi của tôi.

Hiển thị thêm