Khởi chạy nhanh từ Plug-in máy tính

Truy cập nhanh vào các cuộc họp trực tuyến từ máy tính của riêng bạn. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Zoho Meeting từ ứng dụng máy tính cho Windows, bắt đầu cuộc họp, xem cuộc họp theo lịch và quản lý tất cả cuộc họp ngay từ máy tính của bạn.

Đăng ký ngay

Bạn nhận được những gì?

Kịch bản kinh doanh

Chuyên viên tiếp thị & kinh doanh

Với tư cách là Chuyên viên tiếp thị hoặc kinh doanh, bạn có thể cần tiến hành các cuộc họp trực tuyến rất thường xuyên trong một ngày. Mỗi lần họp phải truy cập trình duyệt web sẽ rất khó khăn và tốn thời gian. Nhanh chóng truy cập cuộc họp từ máy tính của bạn và trình diễn bản demo sản phẩm.

Chuyên viên đào tạo

Với tư cách là Chuyên viên đào tạo, bạn sẽ cung cấp đào tạo mỗi giờ cho nhiều người khác nhau trên khắp thế giới. Mỗi lần muốn thực hiện khóa đào tạo trực tuyến, bạn không cần phải vào trình duyệt web. Tổ chức đào tạo trực tuyến trực tiếp từ máy tính của bạn.

Tổ chức cuộc họp và hội thảo trực tuyến không giới hạn ngay bây giờ.

Đăng ký ngay