Các tính năng có trong Zoho Marketing Plus

Tất cả các tính năng bạn có thể sử dụng để cung cấp trải nghiệm tiếp thị hợp nhất cho toàn bộ nhóm của bạn.

Tự tin quản lý hoạt động tiếp thị của bạn.

Bắt đầu miễn phí!

Dùng thử miễn phí 15 ngày. Không yêu cầu thẻ tín dụng.