Truy cập và quản lý tất cả tài liệu tiếp thị ở cùng một nơi cùng một nơi

Tạo, lưu trữ và quản lý tài liệu, video, trang tính, hình ảnh sản phẩm và mọi tài liệu quan trọng đối với thương hiệu và các chiến dịch tiếp thị của bạn ở cùng một nơi. Có thể truy cập ngay lập tức vào đúng tập tin bất cứ khi nào bạn cần.

Bắt đầu
Quản lý tài liệu hợp nhất Quản lý tài liệu hợp nhất

Tại sao nên chọn Marketing Plus để quản lý tài liệu

Có được khả năng hiển thị những nội dung phù hợp

Bằng cách quản lý tất cả tài liệu tiếp thị ở một nơi, bạn và nhóm của mình sẽ có được khả năng theo dõi tất cả những nội dung đã mang lại cho bạn thành công vượt trội, cho phép bạn sử dụng công thức đúng để liên tục cung cấp trải nghiệm thú vị cho đối tượng của mình.

Duy trì sự nhất quán qua các chiến dịch

Bằng cách phân loại và lưu trữ tất cả tài liệu tiếp thị dựa trên thương hiệu, chiến dịch và định dạng, bạn có thể tìm kiếm và dễ dàng tìm thấy đúng tập tin mình muốn. Điều này cho phép bạn tạo và duy trì chủ đề, giọng điệu và thông điệp nhất quán trong tất cả các chiến dịch sắp tới.

Trải nghiệm hợp nhất

Tính năng Quản lý tài liệu được kết nối với các công cụ tạo lập (soạn thảo tài liệu và trình bày) và các công cụ chiến dịch (email, tin nhắn SMS, mạng xã hội, hội thảo trực tuyến và khảo sát). Trong một giao diện hợp nhất, bạn có thể tạo, lưu trữ và sử dụng tất cả tài liệu hỗ trợ cho các chiến dịch đa kênh, giúp đẩy nhanh thời gian chứng tỏ giá trị.

Các tính năng mạnh mẽ để bạn quản lý tài liệu tiếp thị

tài liệu tiếp thị

Khởi đầu dễ dàng
Tìm kiếm mạnh mẽ
Tất cả tập tin ở cùng một nơi
Chi tiết tập tin
Cộng tác nhóm
Chia sẻ tập tin
Liên kết tĩnh
Trải nghiệm hợp nhất
Khởi đầu dễ dàng
Khởi đầu dễ dàng

Nhập tài liệu tiếp thị hiện có của bạn một cách dễ dàng từ các nền tảng như Google Drive, Box, OneDrive, EverNote, Dropbox và nhiều hơn nữa.

Tìm kiếm mạnh mẽ
Tìm kiếm mạnh mẽ

Truy cập đúng tập tin cho chiến dịch tiếp theo của bạn với tính năng tìm kiếm đơn giản.

Tất cả tập tin ở cùng một nơi
Truy cập các tập tin ở cùng một nơi

Lưu trữ tài liệu tiếp thị trong các thư mục khác nhau dựa trên thương hiệu và chiến dịch. Trong thư mục mẹ, bạn có thể xem và quản lý tất cả các tập tin của bạn từ các thư mục khác nhau.

Chi tiết tập tin
Chi tiết tập tin

Xem lại thông tin chi tiết thư mục như chủ sở hữu, thành viên, các tập tin nằm trong và nhiều hơn nữa để lập kế hoạch tạo nội dung cho các chiến dịch trong tương lai.

Cộng tác nhóm
Cộng tác nhóm

Thêm vào và xóa thành viên khỏi thư mục thương hiệu. Kiểm soát khả năng truy cập của họ bằng cách gán vai trò như quản trị viên, người tổ chức, người chỉnh sửa và người chú thích. Làm việc thống nhất cùng nhau với khả năng cộng tác mạnh mẽ.

Chia sẻ tập tin
Chia sẻ tập tin

Bảo vệ và chia sẻ tập tin ra bên ngoài với tính năng bảo vệ bằng mật khẩu và kiểm tra tất cả thay đổi được thực hiện đối với nội dung của bạn.

Liên kết tĩnh
Liên kết tĩnh

Tạo liên kết tĩnh đến tài liệu tiếp thị của bạn. Nhúng liên kết tĩnh trên trang web của bạn hoặc chia sẻ với khách hàng tiềm năng để cấp quyền truy cập vào các tập tin cụ thể.

Trải nghiệm hợp nhất
Trải nghiệm hợp nhất

Quản lý tài liệu tiếp thị, các kênh và hoạt động cộng tác nhóm trong một giao diện hợp nhất mà không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ.

Tạo nội dung tuyệt vời với các công cụ sáng tạo

Bộ sản phẩm sáng tạo - bảng tính Bộ sản phẩm sáng tạo - bảng tính
Bộ sản phẩm sáng tạo - trình ghi Bộ sản phẩm sáng tạo - trình ghi

Bộ sản phẩm sáng tạo

Sử dụng bảng tính thông minh để lập ngân sách chiến dịch, tạo tài liệu sử dụng AI để ghi chép không mắc lỗi và công cụ trình bày mạnh mẽ để tạo tài liệu hỗ trợ tiếp thị.

Cộng tác hiệu quả

Khuyến khích những thành viên giỏi nhất trong nhóm tham gia, làm việc cùng nhau trên cùng một tài liệu và theo dõi những thay đổi mà mỗi người trong số họ tạo ra để có quy trình đánh giá hiệu quả.

Bộ sản phẩm sáng tạo - bài trình bày

Gặp Zia, cộng sự ngữ pháp của bạn

Zia giúp bạn đánh giá bài viết và chấm điểm dễ đọc, lỗi chính tả, đề xuất ngữ pháp và nhiều hơn nữa, tất cả chỉ trong một bảng chỉ số đơn giản.

Zia có thể chỉnh sửa và trau chuốt nội dung cho bạn theo thời gian thực dựa trên ngữ cảnh soạn thảo của bạn.

Zia - trình soát ngữ pháp AI Zia - trình soát ngữ pháp AI
Zia - trình soát ngữ pháp AI Zia - trình soát ngữ pháp AI

Tự tin quản lý hoạt động tiếp thị của bạn.

Dùng thử miễn phí 15 ngày. Không yêu cầu thẻ tín dụng.

Bắt đầu