Trực quan hóa hành trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng chính thức

Khách hàng tiềm năng sẽ trải qua các hành trình khác nhau để trở thành khách hàng chính thức. Với Trình tạo hành trình của Zoho Marketing Automation, bạn có thể tạo một kế hoạch thu hút sự tương tác riêng cho mỗi khách hàng tiềm năng, nuôi dưỡng họ ngay từ đầu và cho họ lý do để lựa chọn bạn.

Yêu cầu bản demo miễn phí

Thiết kế quy trình của riêng bạn

Chuyển đổi kế hoạch tiếp thị thành một hành trình tùy biến bằng trình tạo kéo và thả. Với công cụ này, bạn có thể kiểm soát mọi thứ, từ hành động kích hoạt chương trình đến khi nào thì nên gửi tin nhắn, thời gian và cách nên loại bỏ một khách hàng tiềm năng khỏi hành trình.

Thiết kế quy trình của riêng bạn

Thiết kế quy trình của riêng bạn

Chọn từ mẫu thiết kế sẵn

Chọn từ mẫu thiết kế sẵn

Thư viện hành trình mẫu của chúng tôi bao gồm đa dạng quy trình để bạn có thể chọn một trong số đó và chuyển sang trình tạo để tiến hành bước tiếp theo. Nhờ quy trình hành trình đã được thiết kế sẵn, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đồng thời vẫn tạo tin nhắn tùy biến cho khách hàng tiềm năng.

Xây dựng hành trình logic

Thêm điều kiện và logic phân tách vào chương trình của bạn và đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Việc này không chỉ cắt giảm công việc thủ công cho bạn mà còn giúp bạn cung cấp một hành trình tùy biến chất lượng hơn cho khách hàng tiềm năng.

Xây dựng hành trình logic
Xem mỗi khách hàng tiềm năng đang hoạt động như thế nào

Xem mỗi khách hàng tiềm năng đang hoạt động như thế nào

Theo dõi con đường hành trình của từng khách hàng tiềm năng từ đầu đến cuối với báo cáo chi tiết. Sử dụng những báo cáo này để xem ai đã đi qua giai đoạn nào trong chương trình và xem tiến trình của họ để tối ưu hóa trải nghiệm.

Phần mềm tự động hóa tiếp thị báo cáo kết quả.

Phần mềm tự động hóa tiếp thị báo cáo kết quả.

Bắt đầu