Sử dụng tin nhắn SMS để tiếp cận ngay lập tức

Tích hợp của Zoho Marketing Automation với Twilio và Clickatel hỗ trợ bạn gửi tin nhắn SMS cho đối tượng mục tiêu. Bạn có thể gửi tin nhắn tùy biến liên quan cho địa chỉ liên lạc và sau đó phân tích tin nhắn đã mở, đã gửi và gửi thành công.

Bắt đầu

Tự động hóa tin nhắn

Bạn có thể thêm tin nhắn tự động vào workflow tự động của mình và gửi tin nhắn tiếp thị lại cho địa chỉ liên lạc.

Tự động hóa tin nhắn

Lên lịch gửi đúng thời điểm

Lên lịch gửi tin nhắn vào ngày và giờ tối ưu.

Lên lịch gửi đúng thời điểm
Tự động hóa tin nhắn Lên lịch gửi đúng thời điểm

Gửi lời nhắc

Gửi ghi chú cuộc hẹn, lời nhắc sự kiện, thông tin xác nhận và thông báo giảm giá chớp nhoáng.

Gửi lời nhắc

Thêm tin nhắn vào hành trình

Khi tạo Hành trình cho khách hàng, thêm tin nhắn SMS như một bước tự động hóa, giúp bạn gửi tin nhắn văn bản theo lịch trình một cách tự động.

Thêm tin nhắn vào hành trình
Gửi lời nhắc Thêm tin nhắn vào hành trình
Thêm tin nhắn vào hành trình

Phần mềm tự động hóa tiếp thị báo cáo kết quả.

Bắt đầu