Nhắm mục tiêu và nuôi dưỡng bằng email tùy biến

Tạo chiến dịch nhỏ giọt để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Phân khúc đối tượng và gửi email có mục tiêu để thúc đẩy khách hàng tiềm năng chuyển đổi trong phễu tiếp thị. Tạo email trực quan tùy biến mà không cần sự trợ giúp của các chuyên gia thiết kế và nhà phát triển để chạy chiến dịch nuôi dưỡng.

Nhắm mục tiêu và nuôi dưỡng bằng email tùy biến Nhắm mục tiêu và nuôi dưỡng bằng email tùy biến

Tiếp cận khách hàng tiềm năng ngay trên đầu ngón tay của họ

Một tin nhắn SMS được tính toán giờ gửi hoàn hảo sẽ giúp thu hút những khách hàng tiềm năng thực sự quan tâm truy cập vào các trang web hoặc ứng dụng của bạn. Tích hợp Zoho Marketing Automation với các nhà cung cấp SMS khác nhau để đạt được phạm vi tiếp cận tối đa bằng cách tự động hóa toàn bộ quy trình. Gửi ưu đãi, OTP và các thông báo khác thông qua chiến dịch SMS. Nhận báo cáo chi tiết về tất cả các chiến dịch đã gửi.

Tiếp cận khách hàng tiềm năng
ngay trên đầu ngón tay của họ

Thông báo đẩy thôi thúc hành động tức thì

Tương tác với khách hàng bằng thông báo đẩy trên trang web và tin nhắn trong ứng dụng. Tự động hóa các thông báo phù hợp và tùy biến để thôi thúc khách hàng tiềm năng hành động khi họ tương tác.

thông báo đẩy giữa các nhóm
thông báo đẩy giữa các nhóm thông báo đẩy giữa các nhóm thông báo đẩy giữa các nhóm

Kết nối với khách hàng tiềm năng trên tất cả các kênh

Đăng ký miễn phí