Lập kế hoạch các chiến dịch từ cùng một nơi

Một kế hoạch chặt chẽ sẽ tạo nền tảng cho mọi hoạt động tiếp thị. Đặt mục tiêu, thêm hoạt động tiếp thị, phân công hoạt động cho người cộng tác và lập kế hoạch toàn bộ hoạt động tiếp thị của bạn từ trình lập kế hoạch này. Thêm bao nhiêu hoạt động tiếp thị tùy ý, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, vào kế hoạch của bạn. Cho phép toàn bộ nhóm tiếp thị xem tất cả các chiến dịch, sự kiện, dự án và các hoạt động tiếp thị khác sẽ diễn ra xuyên suốt một khoảng thời gian.

Lập kế hoạch các chiến dịch từ cùng một nơi

Theo dõi ngân sách và ROI

Đối với mỗi mục tiêu đặt ra, bạn có thể đặt một mốc thời gian và theo dõi tiến độ và kết quả đạt được. Phân tích chi phí cho mỗi hoạt động và cắt giảm những chi phí không cần thiết cũng như chi phí chung, giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với ngân sách và ROI của bạn.

Theo dõi ngân sách và ROI
Theo dõi ngân sách và ROI

Phân tích điểm tiếp xúc

Tất cả trang điểm tiếp xúc đều được theo dõi toàn diện, nhờ đó bạn sẽ nhận thông tin chi tiết như tổng lưu lượng truy cập từ cả người truy cập bí danh và đã biết và số lượt hiển thị tạo được trên nhiều kênh như email, mạng xã hội, tin nhắn SMS và hơn thế nữa.

Phân tích điểm tiếp xúc Phân tích điểm tiếp xúc

Cộng tác giữa các nhóm

Tiếp thị không có chỗ cho chuyện nhầm lẫn và xung đột lịch. Lập kế hoạch chiến dịch càng minh bạch càng tốt bằng cách cộng tác và phối hợp với mọi thành viên tham gia với trình lập kế hoạch và lịch trực tuyến của chúng tôi. Cho phép người cộng tác dễ dàng theo dõi các hoạt động khác nhau bằng cách sử dụng các tab để nhận xét và đánh giá.

Cộng tác giữa các nhóm

Hợp lý hóa chiến lược và cộng tác suôn sẻ để đạt được mục tiêu

Đăng ký miễn phí