Lên kế hoạch hoạt động tiếp thị và tính toán ROI

Với trình lập kế hoạch tiếp thị từ Marketing Automation của Zoho, bạn có thể lập kế hoạch cho chiến dịch tiếp thị từ đầu đến cuối. Từ xác định ngân sách đến tính toán tỷ suất hoàn vốn, bạn đều có cái nhìn tổng quan về mọi hoạt động tiếp thị.

Yêu cầu bản demo miễn phí

Đặt mục tiêu cho chiến dịch

Chọn một kênh tiếp thị bạn muốn sử dụng để chạy quảng cáo, dù đó là email, mạng xã hội hay báo chí và quyết định mục tiêu bạn muốn đạt được cho các chiến dịch, đồng thời đặt ra ngân sách cho toàn bộ chiến dịch đó.

Đặt mục tiêu cho chiến dịch
Theo dõi và tính toán chi phí tiếp thị so với lợi nhuận thu về

Theo dõi và tính toán chi phí tiếp thị so với lợi nhuận thu về

Với mỗi mục tiêu đề ra, bạn có thể gán lợi nhuận kỳ vọng và sau đó theo dõi lợi nhuận thực tế cho hoạt động cụ thể đó. Việc này không chỉ giúp bạn nắm hiệu quả chiến dịch mà còn giúp bạn quyết định phương tiện nào cần đầu tư nhiều hơn sau đó.

Tự động hóa tiếp thị

Phần mềm tự động hóa tiếp thị báo cáo kết quả.

Bắt đầu