Xác định ai đã sẵn sàng mua hàng

Với hàng loạt khách hàng tiềm năng đổ về mỗi ngày, điều quan trọng là bạn phải có một hệ thống phân loại và tuyển lựa khách hàng tiềm năng dựa trên sở thích của họ. Việc phân loại này có thể giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho nhóm bán hàng vì họ sẽ biết ai cần ưu tiên trước tiên.

Đăng ký miễn phí
Lead men user Lead hot leads 84
Lead Home video poster
Lead women user Lead Warm leads 56

Đánh giá chất lượng khách hàng tiềm năng

Một cách đơn giản để bạn tìm khách hàng tiềm năng là thông qua mô hình chấm điểm mà qua đó bạn có thể đặt ra tiêu chí và gán điểm cho những khách hàng tiềm năng đáp ứng các tiêu chí đó. Với dữ liệu chấm điểm, bạn có thể đánh giá các khách hàng tiềm năng của mình một cách nhất quán và toàn diện. Quy trình tuyển lựa cho thấy số lượng khách hàng tiềm năng đang hoạt động so với số lượng khách hàng tiềm năng không hoạt động.

Lead quality dashboardLead quality menu Lead quality tab

Chốt giao dịch nhanh hơn

Thông qua việc chấm điểm và đánh giá khách hàng tiềm năng, bạn sẽ biết chính xác mình cần đầu tư thời gian và tài nguyên vào đâu. Ưu tiên những khách hàng tiềm năng ở đáy phễu, đây là những người quan tâm đến bạn nhất và có khả năng chuyển đổi cao nhất. Tiếp tục nuôi dưỡng những khách hàng tiềm năng ở đầu và giữa phễu, đây là những người chưa sẵn sàng để chuyển đổi. Cho phép nhóm bán hàng chỉ tập trung vào những khách hàng tiềm năng “nóng”, nhờ đó chốt giao dịch nhanh hơn.

Deal faster dashboardLead stage
Deal stage distrubtion dashboard Deal distrubtion details dashboard

So sánh sự phân bổ giai đoạn khách hàng tiềm năng

Theo dõi số lượng khách hàng tiềm năng hiện có trong một giai đoạn cụ thể vào những khoảng thời gian khác nhau. Những thông tin chuyên sâu mang tính chất so sánh này cho bạn biết mức độ tiến triển của khách hàng tiềm năng kể từ khi trở thành khách hàng của bạn.

Biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng chính thức bằng cách tuyển lựa từng cơ hội

Đăng ký miễn phí