Đưa khách hàng tiềm năng vào hành trình tùy biến

Mỗi khách hàng tiềm năng sẽ chuyển đổi theo cách khác nhau, vì vậy, bạn cần xây dựng một kế hoạch tương tác tùy biến để giúp họ trở thành những khách hàng trung thành. Xây dựng một hành trình được cá nhân hóa cho khách hàng tiềm năng và nuôi dưỡng họ từ khi có họ trong danh sách gửi thư. Bạn có thể thiết kế quy trình của riêng mình hoặc chọn từ đa dạng các mẫu hành trình và gửi thông điệp theo ngữ cảnh đến khách hàng tiềm năng ở các giai đoạn chuyển đổi khác nhau.

TẠO HÀNH TRÌNH Đưa khách hàng tiềm năng
vào hành trình tùy biến
Đưa khách hàng tiềm năng
vào hành trình tùy biến Đưa khách hàng tiềm năng
vào hành trình tùy biến

Chạy chiến dịch chuyển đổi

Các chiến dịch có mục tiêu sẽ tạo ROI cao hơn. Với một dòng tiêu đề hấp dẫn, bố cục hoàn hảo, nội dung hữu ích và lời kêu gọi hành động rõ ràng, bạn có thể thúc đẩy mạnh mẽ mức độ tương tác nhờ vào tiếp thị qua email. Bằng cách lập kế hoạch chiến lược trước, bạn có thể thiết lập một loạt email tự động cho mỗi dịp. Chạy chiến dịch quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau để kết nối với khách hàng tiềm năng và tăng doanh số.

Chạy chiến dịch chuyển đổi Chạy chiến dịch chuyển đổi

Cách nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng tùy biến cho từng cá nhân, dựa trên dữ liệu

Đăng ký miễn phí