Nắm bắt vị trí của khách hàng tiềm năng trong hành trình người mua hàng

Hiểu rõ tình hình tiến triển của khách hàng tiềm năng qua phễu chuyển đổi, từ khi họ biết đến doanh nghiệp của bạn với tư cách là khách hàng tiềm năng đến khi trở thành khách hàng chính thức, với sự trợ giúp của các giai đoạn khách hàng tiềm năng.

Bắt đầu

Hãy tuyển lựa khách hàng tiềm năng theo cách dễ dàng!

Phân loại khách hàng tiềm năng theo giai đoạn khác nhau dựa trên thông tin và sự tham gia của họ và chuyển đổi họ sang giai đoạn tương ứng khi đã đáp ứng tiêu chí. Quy trình này giúp bạn tinh giản chiến lược thu hút sự tham gia và tạo sự độc đáo cho mỗi giai đoạn.

Tuyển lựa khách hàng tiềm năng theo cách dễ dàng
Tùy chỉnh giai đoạn và quy tắc

Tùy chỉnh giai đoạn và quy tắc

Vì quy trình chuyển đổi giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt, nên hãy định kỳ phân tích quy tắc nào phù hợp với bạn, quy tắc nào không và giới thiệu giai đoạn tùy chỉnh và đặt ra quy tắc riêng biệt cho từng giai đoạn. Điều này giúp bạn dễ dàng tuyển lựa khách hàng tiềm năng để tiến hành bán hàng.

So sánh sự phân bổ giai đoạn khách hàng tiềm năng

Tìm hiểu số lượng khách hàng tiềm năng hiện có trong một giai đoạn cụ thể vào những khoảng thời gian khác nhau. Những thông tin chuyên sâu mang tính chất so sánh này cho bạn biết mức độ tiến triển của khách hàng tiềm năng kể từ khi trở thành khách hàng của bạn.

So sánh sự phân bổ giai đoạn khách hàng tiềm năng
Phần mềm tự động hóa tiếp thị báo cáo kết quả.

Phần mềm tự động hóa tiếp thị báo cáo kết quả.

Bắt đầu