Con số tạo nên sự khác biệt

Việc bán hàng sẽ trở nên đơn giản hơn khi bạn biết mục tiêu của mình là ai. Gán điểm cho khách hàng tiềm năng dựa trên chỉ tiêu đã thiết lập sẽ giúp bạn tuyển lựa khách hàng tiềm năng hứa hẹn nhất, xác định những ai cần nuôi dưỡng nhiều hơn và giúp nhóm bán hàng chốt nhiều giao dịch hơn trong thời gian ngắn hơn.

Bắt đầu

Sử dụng thông tin khách hàng tiềm năng

Gán điểm cho khách hàng tiềm năng dựa trên thông tin họ cung cấp cho bạn. Ví dụ: khi nhắm đến đối tượng là các CEO, bạn có thể thiết lập điểm số cho khách hàng tiềm năng với chức danh công việc của họ là “CEO”. Điều này giúp nhanh chóng lọc nhóm mục tiêu để quảng cáo.

Sử dụng thông tin khách hàng tiềm năng
Tính điểm dựa trên tương tác

Tính điểm dựa trên tương tác

Xem cách khách hàng tiềm năng phản hồi với hoạt động tiếp thị của bạn, dù đó là chiến dịch email, tin nhắn SMS hay mạng xã hội, bằng cách thu thập tương tác của họ. Thêm điểm số dựa trên tỷ lệ mở, nhấp, chuyển tiếp và tiếp thị lại khi cần thiết.

Không dừng lại ở tỷ lệ mở và nhấp

Nâng tầm dữ liệu chiến dịch để hiểu rõ hơn về khách hàng tiềm năng của bạn. Thêm và điều chỉnh điểm số dựa trên cách khách hàng tiềm năng tương tác với chiến dịch của bạn. Bạn cũng có thể theo dõi họ từ email đến website, tìm hiểu những trang họ đã xem, tần suất họ truy cập một trang cụ thể và nhiều hơn nữa. Theo dõi những xu hướng này, thu thập thông tin về sở thích của khách hàng tiềm năng và chấm điểm tương ứng cho họ.

Không dừng lại ở tỷ lệ mở và nhấp
Phục vụ từng đối tượng

Phục vụ từng đối tượng

Mọi khách hàng tiềm năng mà bạn tương tác ngày hôm nay đều có thể sẽ trở thành khách hàng chính thức vào ngày mai. Do đó hãy đảm bảo bạn biết khách hàng tiềm năng muốn gì ở bạn để từ đó nuôi dưỡng họ. Lên kế hoạch một loạt hoạt động nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng dựa trên điểm số bạn đã gán cho họ và giới thiệu sản phẩm theo cách đảm bảo họ sẽ lựa chọn bạn.

Phần mềm tự động hóa tiếp thị báo cáo kết quả.

Phần mềm tự động hóa tiếp thị báo cáo kết quả.

Bắt đầu