Thông tin chuyên sâu giúp bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng chất lượng

Phân tích hoạt động tiếp thị, cách thức các nguồn khác nhau mang đến khách hàng tiềm năng, các giai đoạn của khách hàng tiềm năng trong phễu bán hàng, tăng trưởng số lượng khách hàng tiềm năng và nhiều hơn nữa với Zoho Marketing Automation. Những thông tin chuyên sâu này giúp bạn thu hút thêm tương tác với khách hàng trong khi tạo và chuyển đổi thêm khách hàng tiềm năng chất lượng.

Bắt đầu

Xác định nguồn khách hàng tiềm năng dồi dào

Nắm rõ số lượng khách hàng tiềm năng của các nguồn khách hàng tiềm năng. So sánh xu hướng tăng trưởng số lượng khách hàng tiềm năng trên nhiều nền tảng trong các giai đoạn thời gian khác nhau giúp bạn biết được nguồn nào mang lại số lượng khách hàng tiềm năng cao nhất, trung bình và thấp nhất.

Xác định nguồn khách hàng tiềm năng dồi dào
Đo lường mức độ tương tác với các giai đoạn khách hàng tiềm năng

Đo lường mức độ tương tác với các giai đoạn khách hàng tiềm năng

Cách lý tưởng để một nhân viên tiếp thị xác định khách hàng tiềm năng trong các giai đoạn khác nhau là dựa trên mức tương tác của họ. Với Zoho Marketing Automation, bạn biết được số lượng khách hàng tiềm năng trong mỗi giai đoạn và các nguồn mang lại khách hàng tiềm năng. Những thông tin chi tiết này cho bạn biết chính xác vị trí của khách hàng tiềm năng trong hành trình người mua hàng.

Nắm bắt dữ liệu chung qua thẻ

Thẻ khách hàng tiềm năng giúp bạn sắp xếp khách hàng tiềm năng dựa trên thông tin và phản hồi của họ với chiến dịch nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng của bạn. Với Zoho Marketing Automation, bạn sẽ nắm rõ số lượng và nguồn khách hàng tiềm năng với thẻ khách hàng tiềm năng.

Nắm bắt dữ liệu chung qua thẻ
Phân tích hiệu quả các mục tiêu website

Phân tích hiệu quả các mục tiêu website

Đánh giá các mục tiêu website đã thiết lập như số lượt truy cập trang và tải về cũng quan trọng không kém so với việc xác định chiến lược tương tác. Với báo cáo hàng tháng chính xác, bạn sẽ biết cách khách hàng tiềm năng hành động và khoảng cách của bạn đến khi đạt được mục tiêu website còn bao xa. Đảm bảo hoạt động tiếp thị đi đúng hướng.

Nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng dựa trên thông tin của họ

Lọc nhanh khách hàng tiềm năng dựa trên thông tin trường và lập kế hoạch hoạt động tiếp thị tiếp theo. Ví dụ: với bộ lọc theo ngành, bạn sẽ thấy được sự phân bổ khách hàng tiềm năng trong nhiều ngành nghề. Với dữ liệu này, bạn có thể điều chỉnh cách bạn tương tác với mỗi danh mục ngành và tạo thêm khách hàng tiềm năng.

Nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng dựa trên thông tin của họ
Phần mềm tự động hóa tiếp thị báo cáo kết quả.

Phần mềm tự động hóa tiếp thị báo cáo kết quả.

Bắt đầu