Tích hợp

Zoho Marketing Automation tích hợp với nhiều dịch vụ giúp bạn tối ưu hoạt động tiếp thị. Nhập nội dung, hình ảnh, thông tin khách hàng tiềm năng và nhiều hơn nữa từ mọi ứng dụng và đơn giản hóa công việc hơn với những tích hợp nhanh và đơn giản của chúng tôi.

Đăng ký miễn phí

  categories

   Zoho Apps

   • Commerce
    Zoho Apps

    Liên kết cửa hàng trực tuyến Zoho Commerce với Zoho Marketing Automation để theo dõi đơn hàng của khách hàng tiềm năng và tiếp thị lại bằng các hành trình tùy biến.

   • CRM
    Zoho Apps

    Liên kết tài khoản CRM với Zoho Marketing Automation để lấy thông tin khách hàng tiềm năng, nuôi dưỡng và chuyển đổi họ thành khách hàng chính thức.

   • Backstage
    Zoho Apps

    Tạo, quản lý và chạy chiến dịch quảng cáo cho sự kiện Zoho Backstage.

   • Recruit
    Zoho Apps

    Nhập thông tin chi tiết ứng viên vào Zoho Marketing Automation và thiết kế luồng quy trình phỏng vấn cho ứng viên.

   • Creator
    Zoho Apps

    Với tích hợp này, bạn có thể lấy khách hàng tiềm năng từ ứng dụng bạn có trong Creator và xây dựng kế hoạch tương tác với họ.

   • Contacts
    Zoho Apps

    Thêm khách hàng tiềm năng bạn thu thập trong Zoho Contacts vào Marketing Automation và thiết kế một loạt hoạt động nuôi dưỡng cho họ.

   • Survey
    Zoho Apps

    Với tích hợp này, bạn có thể tạo và chạy nhiều loại khảo sát từ Marketing Automation.

   • Forms
    Zoho Apps

    Thu thập thêm thông tin về khách hàng tiềm năng bằng cách tích hợp tài khoản Zoho Marketing Automation với Zoho Forms.

   • Meeting
    Zoho Apps

    Tích hợp Zoho Meeting với Zoho Marketing Automation để tạo hội thảo qua web, theo dõi người tham gia và thu thập thêm khách hàng tiềm năng vào hệ thống

   • Invoice
    Zoho Apps

    Tích hợp này giúp bạn nhập thông tin chi tiết khách hàng/đại lý vào hệ thống và kích hoạt lời nhắc thanh toán tự động, hóa đơn, biên lai và bản sao kê tín dụng.

   • Books
    Zoho Apps

    Nhập thông tin chi tiết và tiến hành bước tiếp theo với khách hàng/đại lý/nhà cung cấp.

   • Docs
    Zoho Apps

    Nhập nội dung và hình ảnh bạn lưu trữ trong tài khoản Zoho Docs để nhanh chóng tạo chiến dịch trong Zoho Marketing Automation.

   • Analytics
    Zoho Apps

    Thu thập thêm thông tin chuyên sâu về hiệu suất chiến dịch và sự tăng trưởng số lượng khách hàng tiềm năng.

   Phương tiện truyền thông xã hội

   • Facebook
    Phương tiện truyền thông xã hội

    Thêm biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng vào trang Facebook, tự động hóa quảng cáo và đưa khách hàng tiềm năng đã tạo được vào Marketing Automation để tiếp tục tương tác.

   • Twitter
    Phương tiện truyền thông xã hội

    Lên lịch bài đăng Twitter và nhận thông tin chuyên sâu về hiệu quả quảng cáo.

   • Tumblr
    Phương tiện truyền thông xã hội

    Tích hợp với Tumblr và chia sẻ chiến dịch với người hâm mộ và người theo dõi của bạn.

   • LinkedIn
    Phương tiện truyền thông xã hội

    Đăng chiến dịch trên LinkedIn, nắm được phạm vi tiếp cận của chiến dịch từ tài khoản Zoho Marketing Automation.

   Google Apps

   • Google
    Google Apps

    Thu thập tất cả dữ liệu mong muốn từ Google Photos, Google Drive, Google Contacts và Google Analytics thông qua tích hợp đơn giản và nhanh chóng này.

   • Google Drive
    Google Apps

    Lưu trữ địa chỉ liên lạc, nội dung và tập tin đính kèm từ Google Drive trong Marketing Automation để bạn có thể nhanh chóng truy cập từ ứng dụng.

   • Google Photos
    Google Apps

    Nhập hình ảnh từ tài khoản Google Photos vào Marketing Automation để bạn có thể truy cập bất cứ khi nào mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

   Image Hosting Sites

   • Flickr
    Image Hosting Sites

    Nhập hình ảnh Flickr vào Zoho Marketing Automation và tăng mức tương tác bằng cách sử dụng những hình ảnh này trong email.

   • Giphy
    Image Hosting Sites

    Tạo giao diện email ấn tượng với những hình ảnh bạn đã nhập từ tài khoản Giphy vào Marketing Automation.

   • Bigstock
    Image Hosting Sites

    Nhập hình ảnh từ tài khoản Bigstock vào Marketing Automation và sử dụng trong email nuôi dưỡng để cải thiện tỷ lệ tương tác.

   • Unsplash
    Image Hosting Sites

    Nhập hình ảnh mong muốn từ Unsplash vào thư viện của Zoho Marketing Automation và sử dụng những hình ảnh này khi tạo email.

   Messaging

   • Twilio
    Messaging

    Tích hợp tài khoản Twilio vào Zoho Marketing Automation để duy trì tương tác với khách hàng tiềm năng bằng tin nhắn văn bản nhanh.

   • Message Media
    Messaging

    Thiết lập chiến dịch SMS văn bản cho tất cả khách hàng tiềm năng bạn có được từ Message Media.

   • Click a tell
    Messaging

    Gửi tin nhắn văn bản nhanh đến khách hàng tiềm năng bằng cách đồng bộ hóa thông tin của họ từ tài khoản Clickatell.

   • SMS-Magic
    Messaging

    Liên kết tài khoản SMS-Magic với Zoho Marketing Automation và trò chuyện với khách hàng tiềm năng qua tin nhắn nhanh.

   • Bulk SMS
    Messaging

    Đồng bộ hóa thông tin chi tiết khách hàng tiềm năng được lưu trữ trong Bulk SMS với Zoho Marketing Automation và gửi tin nhắn quảng cáo cho họ.

   • MessageBird
    Messaging

    Thu hút khách hàng tiềm năng với chiến dịch SMS bằng cách tích hợp tài khoản MessageBird với Zoho Marketing Automation.

   CRM Applications

   • Phần mềm CRM
    CRM Applications

    Đồng bộ hóa khách hàng tiềm năng từ tài khoản Salesforce và đưa khách hàng tiềm năng đã tham gia vào hệ thống CRM sau mỗi lần tương tác.

   • Phần mềm SugarCRM
    CRM Applications

    Đồng bộ hóa khách hàng tiềm năng từ tài khoản SugarCRM và đưa khách hàng tiềm năng đã tham gia vào hệ thống CRM sau mỗi lần tương tác.

   Cloud Storage Services

   • Dropbox
    Cloud Storage Services

    Nhập khách hàng tiềm năng từ tài khoản DropBox vào Zoho Marketing Automation và lập kế hoạch cho một loạt hoạt động tương tác cho họ.

   • Evernote
    Cloud Storage Services

    Nhập danh bạ và tập tin đính kèm Evernote vào Marketing Automation để sử dụng cho mục đích tiếp thị.

   • One Drive
    Cloud Storage Services

    Nhập địa chỉ liên lạc và những tập tin khác vào Zoho Marketing Automation để lập kế hoạch hoạt động tiếp thị.

   • Box
    Cloud Storage Services

    Tích hợp với tài khoản Box và tiết kiệm công sức bằng cách nhập địa chỉ liên lạc và những tập tin thường xuyên sử dụng vào Marketing Automation.

   Other Apps

   • Zendesk
    Other Apps

    Đồng bộ hóa địa chỉ liên lạc đã xác minh và chưa xác minh từ Zendesk vào Zoho Marketing Automation trước khi bắt đầu tương tác với họ.

   • Eventbrite
    Other Apps

    Tích hợp với Eventbrite, nhập khách hàng tiềm năng quan tâm đến sự kiện của bạn và bắt đầu tương tác với họ.

   • Survey Monkey
    Other Apps

    Tích hợp với SurveyMonkey, gửi khảo sát cho khách hàng và khách hàng tiềm năng khi phát triển doanh nghiệp.

   • Office 365
    Other Apps

    Với tích hợp này, bạn có thể trích xuất địa chỉ liên lạc từ Office 365 vào Marketing Automation cũng như đưa thông tin chi tiết chiến dịch vào lịch Office 365.

   • GoToWebinar
    Other Apps

    Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng từ hội thảo qua web bằng cách nhập khách hàng tiềm năng vào Marketing Automation và tạo một trải nghiệm tương tác tùy biến cho mỗi người.

   • Gravatar
    Other Apps

    Đồng bộ hóa Zoho Marketing Automation với Gravatar giúp khách hàng tiềm năng có một hình ảnh hồ sơ sử dụng chung với mọi thương hiệu khác.

   • Paypal
    Other Apps

    Tích hợp tài khoản PayPal và nhập những khách hàng đã thanh toán mua hàng cho bạn qua PayPal.

   • Wistia
    Other Apps

    Với tích hợp này, bạn có thể nhập video từ Wistia vào Zoho Marketing Automation và sử dụng những video này trong chiến dịch email để tạo trải nghiệm thú vị.