Theo dõi sau mua hàng

Email theo sau hoạt động mua hàng có tỷ lệ mở cực cao, vì khách hàng luôn muốn xem thông tin xác nhận đơn hàng hoặc chi tiết theo dõi đơn hàng của họ. Bạn có thể tận dụng những email này để xin ý kiến đánh giá sản phẩm hoặc bán thêm và bán chéo cho khách hàng. Chọn từ các mẫu thiết kế sẵn và kích hoạt email theo dõi sẽ được gửi tự động khi khách hàng hoàn tất việc mua hàng.

Theo dõi sau mua hàng Theo dõi sau mua hàng

Khôi phục giỏ hàng bị bỏ lại

Khách hàng thường thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ rồi bỏ đó trước khi hoàn thành việc mua hàng. Một trong những cách dễ nhất để mang khách hàng quay trở lại là gửi email nhắc nhở họ về những sản phẩm đó. Thiết lập email kích hoạt tự động sau một khoảng thời gian nhất định giỏ hàng bị bỏ lại và giảm thiểu thất thoát khi khách bỏ giỏ hàng.

Khôi phục giỏ hàng bị bỏ lại

Thu hút khách hàng không hoạt động

Tiếp cận những khách hàng đã lâu không mua hàng của bạn. Đặt yếu tố kích hoạt để tự động gửi email cho những khách hàng chưa có bất kì đơn hàng nào với bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Khuyến khích họ mua món hàng khác bằng cách cung cấp phiếu giảm giá có thời hạn áp dụng cho lần mua tiếp theo hoặc đề xuất sản phẩm dựa trên lần mua gần đây nhất của họ.

Thu hút khách hàng không hoạt động Thu hút khách hàng không hoạt động Thu hút khách hàng không hoạt động

Phân tích RFM

Hiểu rõ các đặc điểm của khách hàng dựa trên thời điểm mua hàng gần đây nhất, tần suất và số tiền mua hàng. Phân tích RFM là một chỉ báo quan trọng để dự đoán giá trị vòng đời của khách hàng. Nhắm vào các nhóm khách hàng cụ thể bằng các thông điệp và ưu đãi liên quan dựa trên hành vi của họ. Điều này sẽ thúc đẩy sự tham gia của khách hàng, giữ chân khách hàng và giá trị vòng đời của khách hàng nói chung.

Thời điểm mua hàng gần đây nhất

Thời điểm gần đây nhất mà một khách hàng đã thực hiện giao dịch với bạn

Tần suất

Tần suất khách mua hàng

Số tiền

Khách hàng đã chi bao nhiêu tiền cho các sản phẩm của bạn

Tự động hóa chiến lược tiếp thị để tối đa hóa mức tăng trưởng thương mại điện tử của bạn

Đăng ký miễn phí