Phối hợp hành trình bằng cách kéo và thả

Với trình tạo hành trình kéo và thả dễ sử dụng của chúng tôi, bạn có thể tạo hành trình nuôi dưỡng tùy biến cho khách hàng tiềm năng dựa trên yêu cầu kinh doanh của mình. Bạn có thể kiểm soát mọi thứ, từ yếu tố kích hoạt chương trình đến thời điểm gửi thông điệp cũng như thời điểm và cách loại bỏ một khách hàng tiềm năng khỏi hành trình. Chọn yếu tố kích hoạt để bắt đầu hành trình và các quy trình cần hoàn thành và thiết kế luồng hành trình.

Phối hợp hành trình bằng cách kéo và thả Phối hợp hành trình bằng cách kéo và thả
Phối hợp hành trình bằng cách kéo và thả

Mẫu thiết kế sẵn cho các tình huống sử dụng khác nhau

Bộ sưu tập mẫu hành trình của Zoho Marketing Automation đi kèm với nhiều luồng công việc. Chọn một mẫu và đi tới trình tạo. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc thiết kế mẫu và tập trung vào việc tạo các điểm tiếp xúc tùy biến cho khách hàng tiềm năng.

Mẫu thiết kế sẵn cho các tình huống
sử dụng khác nhau
Mẫu thiết kế sẵn cho các tình huống
sử dụng khác nhau Mẫu thiết kế sẵn cho các tình huống
sử dụng khác nhau

Làm được nhiều việc hơn ngoài tự động hóa email

Sử dụng các yếu tố kích hoạt logic có điều kiện và phân tách trong luồng hành trình để kế hoạch hành trình của bạn có nét chân thực riêng. Tạo hành trình tương tác riêng cho những khách hàng tiềm năng đáp ứng các tiêu chí nhất định và cho những khách hàng tiềm năng không đáp ứng những tiêu chí đó. Đặt điều kiện dừng hành trình để loại bỏ khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ khỏi hành trình nếu cần. Sử dụng các yếu tố kích hoạt tiếp tục hành trình để cho phép khách hàng tiềm năng quay trở lại hành trình.

Làm được nhiều việc hơn ngoài tự động hóa email Làm được nhiều việc hơn ngoài tự động hóa email

Phân tích theo thời gian thực

Theo dõi con đường hành trình của từng khách hàng tiềm năng từ đầu đến cuối với báo cáo chi tiết. Sử dụng những báo cáo này để xem ai đã đi qua giai đoạn nào trong chương trình và xem tiến trình của họ để tối ưu hóa trải nghiệm.

Phân tích theo thời gian thực Phân tích theo thời gian thực

Hành trình liền mạch cho khách hàng tiềm năng, được điều chỉnh theo nhu cầu và mục tiêu riêng của bạn

Đăng ký miễn phí