Inbox Insight.

Inbox Insight là ứng dụng email dựa trên tìm kiếm, là ứng dụng đầu tiên thuộc loại này. Ứng dụng nhận yêu cầu và phục vụ đúng theo những gì bạn cần, nhanh như chớp! Cùng xem video ngắn này để xem Inbox Insight hoạt động như thế nào.

Dừng tải. Bắt đầu tìm kiếm.

Như chúng tôi đã nói, Inbox Insight không giống như bất kỳ ứng dụng email nào khác! Đầu tiên là ứng dụng này bắt đầu với hộp tìm kiếm...

... Và chỉ lấy các email đó.

Inbox Insight không tốn công tải tất cả email của bạn. Ứng dụng này giúp bạn tiết kiệm thời gian và dữ liệu bằng cách chỉ tìm các email mà bạn cần. Ví dụ, đây là các tiêu chí tìm kiếm mà bạn có thể nhập: email chưa đọc, có tập tin đính kèm, từ Eduardo. Inbox Insight sẽ tìm cho bạn tất cả các email phù hợp với các tiêu chí này, nhanh như chớp!

Lưu các tìm kiếm của bạn.

Với Inbox Insight, bạn có thể lưu các tìm kiếm của mình và bật thông báo theo thời gian thực để được thông báo về mọi email mới phù hợp với tìm kiếm của bạn. Đây là cách bạn lưu một tìm kiếm...

...Và đây là giao diện của thông báo cho các tìm kiếm đã lưu. Tìm kiếm đã lưu được thực hiện tốt hơn với việc đồng bộ hóa webmail. Bạn có thể xem các tìm kiếm đã lưu từ Inbox Insight và Zoho Mail trên web.

Nhìn tổng quan các email của bạn.

Dễ dàng tương tác với email của bạn trên Inbox Insight. Chúng tôi thiết kế ứng dụng này để giúp email trở nên nhẹ, nhanh và thân thiện với thiết bị di động. Vuốt sang trái trên các thư để nhanh chóng gắn cờ, dán nhãn, lưu trữ hoặc xóa thư.

Một ứng dụng thông minh cho người thông minh như bạn.

Inbox Insight có thể hiểu một cách kỳ diệu bạn là ai bằng cách điểm thông tin về các liên hệ, nhãn và thư mục của bạn. Do đó, các đề xuất tự động bật lên khi bạn nhập truy vấn tìm kiếm được thiết kế riêng và phù hợp nhất cho bạn.