Zoho Mail & CRM. Một thỏa thuận có lợi.

Tích hợp của Zoho Mail với Zoho CRM cho phép bạn quản lý khách hàng tiềm năng của mình, đồng thời xem các tương tác email, ghi chú và nhiệm vụ liên quan đến khách hàng tiềm năng. Ứng dụng hoạt động một cách kỳ diệu.

Zoho Mail & CRM

Người liên hệ hay khách hàng tiềm năng? Do bạn quyết định.

mc-lead-connect

Khi bạn nhận được email trong Zoho Mail, hãy bấm vào địa chỉ email của liên hệ để xem thông tin CRM của họ. Nếu không có thông tin, bạn có thể thêm họ vào CRM dưới dạng Khách hàng tiềm năng hoặc Người liên hệ. Thông tin này sẽ tự động đồng bộ hóa với tài khoản CRM của bạn.

Nhiều tính năng hơn bạn tưởng.

Sau khi thêm một địa chỉ liên lạc vào CRM, bạn có thể làm được nhiều việc hơn thế nữa. Bạn có thể thêm nhiệm vụ, đặt ngày đến hạn và đặt ưu tiên cho nhiệm vụ đó. Hoặc có lẽ là một lưu ý về liên hệ của bạn. Bạn cũng có thể thêm mọi thông tin về các giao dịch bạn đã thực hiện với liên hệ dưới dạng Tiềm năng. Ví dụ, bạn có thể đặt giai đoạn thỏa thuận là “đã chốt thành công". Tất cả các thông tin này sẽ ngay lập tức đồng bộ hóa với tài khoản CRM của bạn để bạn có thể xem thông tin này ở mọi nơi.

Nhiều tính năng hơn bạn tưởng.

CRM trong Hộp thư đến của bạn

Không lãng phí thời gian để tìm kiếm Liên hệ CRM khi bạn đã sẵn sàng soạn thư quan trọng đó. Khi bạn bắt đầu điền địa chỉ email, danh sách tự động gợi ý sẽ nhắc bạn tra cứu các liên hệ CRM dưới phần được phân định rõ ràng.

Hộp thư đến của Zoho
Hộp thư đến của Zoho CRM