Tận dụng các tùy chọn quản lý tên miền rộng lớn mà Zoho Mail cung cấp cho Doanh nghiệp. Zoho Mail giúp cho quá trình di chuyển và thiết lập trở nên đơn giản, sau đó chúng tôi sẽ giúp bạn quản lý email hàng ngày.

  • Lưu trữ và đăng ký
  • Nhiều tên miền
  • Nhiều bí danh
  • Tùy chỉnh giao diện

Lưu trữ và đăng ký

Thật dễ dàng để kích hoạt lưu trữ thư cho một tên miền đã sở hữu. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đăng ký dễ dàng, nếu cần một tên miền mới.
Lưu trữ và đăng ký
Nhiều tên miền

Nhiều tên miền

Bạn có thể thêm và xử lý nhiều tên miền cho tổ chức của mình từ một tài khoản. Được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu trên điện toán đám mây, các quản trị viên không phải chịu gánh nặng là bảo dưỡng các máy chủ thư cho từng tên miền và tập trung vào việc quản lý giao tiếp qua email trong tổ chức.

Nhiều bí danh

Thêm người dùng với nhiều bí danh thư. Ví dụ: những thư được gửi đến hiyoshin.n@zillium.com và hiyoshin.nakamo@zillium.com có thể được gửi đến cùng một hộp thư.
Nhiều bí danh
Tùy chỉnh giao diện

Tùy chỉnh giao diện

Xây dựng thương hiệu tổ chức của bạn bằng cách định vị lại thương hiệu cho giao diện của ứng dụng. Tùy chỉnh URL, logo và giao diện phù hợp với sở thích và nhu cầu của tổ chức.