Đào tạo về sự tuân thủ

Tại sao việc tạo tài liệu phần mềm lại quan trọng?

Tạo tài liệu phần mềm là một trong những khía cạnh quan trọng của quá trình phát triển phần mềm. Tài liệu kỹ thuật phù hợp sẽ giúp thông tin dễ tiếp cận hơn và cũng giảm thời gian lĩnh hội.

Khi nói đến phần mềm, hầu như không thể tránh khỏi các thay đổi. Phần mềm của bạn có thể phải trải qua nhiều thay đổi do môi trường kinh doanh liên tục thay đổi. Công cụ tài liệu phần mềm mạnh mẽ sẽ hữu ích khi thực hiện những sửa đổi cần thiết đối với phần mềm của bạn mà không có rắc rối lớn.

Thách thức đối với
tài liệu phần mềm

1

Quá trình mất thời gian

2

Tài liệu có thể đã lỗi thời

3

Việc theo dõi thay đổi rất khó khăn

Sử dụng Zoho Learn làm công cụ tạo Tài liệu phần mềm

Tạo tài liệu đẹp mắt

Zoho Learn giúp cho quá trình cộng tác tạo tài liệu của bạn trở nên đơn giản và hiệu quả. Dễ dàng tạo tài liệu phần mềm bằng trình soạn thảo wiki cộng tác của chúng tôi. Tạo sự nhất quán và thống nhất cho tài liệu của bạn với các mẫu bài viết. Bạn có thể chọn xây dựng các mẫu tùy chỉnh của riêng bạn hoặc sử dụng mẫu tài liệu API dựng sẵn của chúng tôi để bắt đầu.

Chia sẻ

Các công cụ tạo tài liệu CNTT phải có các tùy chọn bảo mật mạnh mẽ và tính năng kiểm soát truy cập để hoạt động như mong muốn. Các quyền linh hoạt của Zoho Learn cho phép bạn chọn người có quyền truy cập vào tài liệu của bạn. Bạn có thể cấp đặc quyền cho các thành viên dựa trên việc họ có cần xem, chỉnh sửa hoặc quản lý toàn bộ tài liệu hay không.

Truy xuất thông tin nhanh chóng

Một công cụ tạo tài liệu phần mềm tốt phải cung cấp hệ thống tìm kiếm mạnh mẽ để giúp cho quá trình tạo tài liệu và truy xuất trở nên dễ dàng hơn cho người dùng. Công cụ tìm kiếm của Zoho Learn giúp bạn tìm thấy thông tin mà mình đang tìm kiếm chỉ trong vài lần bấm chuột. Tìm kiếm từ khóa dựa trên tên hoặc nội dung trong sổ tay hướng dẫn và bài viết hoặc dựa trên nội dung thực tế trong tài liệu đính kèm của bạn.

Theo dõi thay đổi

Sau khi bạn hoàn thành việc tạo tài liệu API, cần phải có hệ thống để theo dõi các thay đổi trong tài liệu của bạn. Tính năng theo dõi phiên bản của Zoho Learn sẽ trở nên hữu ích khi bạn cần theo dõi các phiên bản trước đó của bài viết và có tùy chọn để khôi phục lại phiên bản mong muốn. Điều này cho phép bạn hoàn toàn kiểm soát tài liệu API của mình và tránh vi phạm về bảo mật. Ngoài ra, dòng thời gian hoạt động của Learn còn cung cấp cho bạn nhật ký đầy đủ của tất cả các hoạt động đang diễn ra trong sổ tay hướng dẫn tài liệu kỹ thuật của bạn.

Xây dựng tài liệu súc tích với Zoho Learn.

BẮT ĐẦU