Tại sao nhân viên cần được đào tạo về sự tuân thủ?

Khóa đào tạo về sự tuân thủ là chương trình cần thiết để hướng dẫn nhân viên về văn hóa làm việc, biện pháp an toàn và các hướng dẫn pháp lý. Mọi tổ chức đều cần đảm bảo nhân viên tuân theo quy trình phù hợp với các quy định của ngành. Việc không tuân thủ các quy định của ngành có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tổ chức của bạn cần nắm quyền kiểm soát, bắt buộc nhân viên tham gia chương trình đào tạo và hợp lý hóa quy trình để đảm bảo rằng nhân viên của bạn hoàn thành khóa đào tạo đúng thời hạn. Ngoài ra, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nhân viên của bạn luôn được cập nhật các thay đổi về quy định và làm mới kiến thức dựa trên các tiêu chuẩn hiện hành của ngành.

Đào tạo về sự tuân thủ

Tại sao bạn nên sử dụng phần mềm đào tạo về sự tuân thủ trong tổ chức của mình?

Đào tạo về sự tuân thủ

Chương trình đào tạo cập nhật

Trong bất kỳ lĩnh vực nào, nhân viên phải được cập nhật các quy tắc và quy định mới nhất. Việc sử dụng hệ thống quản lý học tập cho chương trình đào tạo về sự tuân thủ sẽ giúp lưu trữ và duy trì tất cả các khóa học tuân thủ của bạn trong kho lưu trữ trung tâm. Nhà tuyển dụng có thể dễ dàng chỉnh sửa hoặc thêm nội dung mới để giúp học viên luôn nắm bắt và cập nhật thông tin.

Dễ dàng truy cập từ bất cứ đâu

Nhân viên của bạn không cần phải theo lịch đào tạo trên lớp học khi họ có quyền truy cập vào các khóa học trực tuyến 24/7. Họ có thể tham gia các khóa học này theo tốc độ của riêng mình từ bất kỳ thiết bị và vị trí nào.

Kiểm tra kiến thức về đào tạo sự tuân thủ

Với hệ thống quản lý đào tạo về sự tuân thủ, bạn có thể tích hợp các bài kiểm tra và bài tập để kiểm tra hiểu biết của nhân viên. Hệ thống này giúp đảm bảo rằng nhân viên được thông báo đầy đủ về các quy tắc và quy định của tổ chức.

Theo dõi và báo cáo

Hệ thống quản lý học tập cho chương trình đào tạo về tuân thủ giúp lưu giữ hồ sơ về việc tham gia và tiến trình của nhân viên. Bạn có thể sử dụng thông tin này để phân tích sự tham gia của nhân viên và tổ chức chương trình đào tạo của công ty về sự tuân thủ hiệu quả hơn.

Zoho Learn là nền tảng học tập trực tuyến về sự tuân thủ

Là công cụ đào tạo trực tuyến về sự tuân thủ, Zoho Learn giúp tự động hóa việc sắp xếp và quản lý chương trình đào tạo của tổ chức. Zoho Learn giúp đảm bảo rằng nhân viên của bạn nhận được thông tin đào tạo thường xuyên và cập nhật về trách nhiệm tuân thủ của họ.

Xây dựng các chương trình đào tạo hiệu quả và cập nhật

Mô-đun khóa học của Zoho Learn giúp tạo ra các khóa học về sự tuân thủ mang tính tương tác cho học viên của bạn. Thêm văn bản, tài liệu và nội dung đa phương tiện vào bài học để chương trình đào tạo về sự tuân thủ của bạn trở nên thu hút và hiệu quả.

Kiểm tra kiến thức của nhân viên

Tích hợp bài kiểm tra và bài tập vào khóa học để kiểm tra hiểu biết của nhân viên về chương trình đào tạo mà họ đã trải qua. Sau khi học viên đã gửi câu trả lời cho bài kiểm tra và bài tập của mình, bạn có thể đánh giá bài của họ và đưa ra ý kiến phản hồi.

Phân tích các hoạt động học tập

Sử dụng các công cụ báo cáo của Zoho Learn để hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo tuân thủ của công ty bạn. Nhận báo cáo chi tiết về kết quả học tập của mỗi học viên và tính hiệu quả của tài liệu học tập.

Nhóm các nhân viên trong tổ chức

Tạo nhóm người dùng cho các bộ phận khác nhau và thêm nhân viên của bạn. Tạo và phân công khóa học cho các nhóm người dùng này để mỗi bộ phận có thể truy cập nội dung đào tạo dành riêng cho họ.

Thực hiện chương trình đào tạo về sự tuân thủ với Zoho Learn.

BẮT ĐẦU