Thông tin của bạn luôn sẵn sàng

Sắp xếp Bài viết thuộc chủ đề chung bằng Sổ tay hướng dẫn. Các thành viên trong trung tâm hoặc Không gian của bạn, hoặc chỉ một số người dùng cá nhân nhất định, dựa trên quyền mà bạn đã đặt, có thể truy cập vào Sổ tay hướng dẫn.

Cấu trúc phân cấp nội dung đơn giản

Sổ tay hướng dẫn cung cấp cấu trúc trực quan, giúp cải thiện khả năng tìm kiếm và truy cập dễ dàng. Cấu trúc phân cấp rõ ràng giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy kiến thức. Chọn kiểu dẫn hướng tùy theo thông tin bạn muốn lưu trữ.

Trình soạn thảo wiki cộng tác

Quyền linh hoạt

Chia sẻ và quản lý kiến thức một cách an toàn với tính năng hạn chế truy cập. Cộng tác với nhóm của bạn mà vẫn kiểm soát được việc ai có thể làm những gì. Kiểm soát ai có thể đọc, chỉnh sửa hoặc quản lý nội dung với các vai trò người dùng đơn giản của chúng tôi.

Quyền linh hoạt

Chia sẻ nội dung ra bên ngoài nhóm của bạn

Cho phép người dùng bên ngoài hoặc công cộng truy cập sổ tay hướng dẫn trong trung tâm của bạn một cách an toàn. Bật liên kết chia sẻ bên ngoài và chia sẻ sổ tay hướng dẫn với người dùng bên ngoài trung tâm của bạn. Đặt mật khẩu và ngày hết hạn để giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép.

Trình soạn thảo wiki cộng tác
Bài viết và Chương

Bài viết và Chương

Tạo các phần thông tin nhỏ bằng Bài viết, rồi tập hợp tất cả các Bài viết đó lại với nhau. Chia nhỏ nội dung dài trong Sổ tay hướng dẫn của bạn bằng cách nhóm các Bài viết vào các Chương. Thay đổi thứ tự Chương hoặc nhóm lại các Bài viết trong Sổ tay hướng dẫn của bạn bằng cách kéo và thả.

Bài viết và Chương

Trình soạn thảo wiki cộng tác

Thêm nhiều cộng tác viên để đồng thời chỉnh sửa các bài viết của bạn và xem những thay đổi được phản ánh tức thì. Nhận ý kiến phản hồi liên tục bằng chức năng nhận xét để cải thiện chất lượng nội dung tổng thể của bạn. Dùng định dạng phù hợp để nhấn mạnh các thông tin quan trọng, duy trì tính nhất quán và giúp cho nội dung của bạn dễ đọc hơn. Thêm bảng, đa phương tiện, tập lệnh có cú pháp được tô sáng, liên kết và tài liệu tham khảo để nâng cao nội dung và cung cấp thông tin mở rộng hơn.

Trình soạn thảo wiki cộng tác

Mẫu

Tạo giao diện nhất quán trong toàn bộ Sổ tay hướng dẫn của bạn với mẫu. Các mẫu giúp đơn giản hóa quá trình tạo nội dung và cho phép bạn đầu tư nhiều thời gian hơn vào nội dung thực thay vì nghĩ xem giao diện Bài viết của bạn sẽ trông như thế nào. Hãy bắt đầu với các mẫu có thể sử dụng ngay của Learn hoặc tạo và sử dụng lại các mẫu của riêng bạn để tiết kiệm thời gian và công sức.

Mẫu
Theo dõi thay đổi

Theo dõi thay đổi

Bài viết của bạn có thể trải qua nhiều sửa đổi và việc theo dõi các phiên bản này có thể trở nên tẻ nhạt. Với tính năng kiểm soát phiên bản của chúng tôi, bạn có thể nhanh chóng xem lại các bước lặp trước đó và khôi phục lại bước lặp mong muốn.

Chú thích

Chú thích

Chia sẻ ý kiến phản hồi của bạn về Bài viết với nhận xét. Giúp thành viên trong nhóm chú ý đến Bài viết hoặc nhận xét bằng tính năng @đề cập. Thể hiện sự ủng hộ một nhận xét bằng tính năng yêu thích hoặc thực hiện cuộc trò chuyện bằng cách trả lời nhận xét.

Lượt xem trang

Kiểm tra tính phổ biến của Bài viết bằng cách so sánh số lượt xem. Xem thành viên nào trong nhóm đã xem Bài viết của bạn và hiểu được những Bài viết nào tạo nên sự khác biệt.

Lượt xem trang
Phản hồi về bài viết

Phản hồi về bài viết

Cho độc giả cơ hội để cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu hơn. Sử dụng ý kiến tán thành với Bài viết để lấy phản hồi có giá trị từ độc giả của bạn, giúp bạn cải tiến nội dung.

Tìm tất cả thông tin bạn cần ở một vị trí trung tâm.

Truy cập Zoho Learn