Đánh giá kiến thức của nhóm

Kiểm tra kiến thức của học viên bằng bài kiểm tra. Thêm phần kiểm tra kiến thức vào khóa học để giúp nhân viên áp dụng những điều họ đã học.

Công cụ tạo câu hỏi

Tạo bài kiểm tra có tính tương tác bằng công cụ tạo câu hỏi trực quan của chúng tôi. Thêm hình ảnh, video và văn bản có định dạng phong phú vào câu hỏi và câu trả lời. Tùy chỉnh bài kiểm tra của bạn bằng nhiều loại câu hỏi và đánh giá khác nhau. Đánh giá nhân viên bằng câu hỏi có một câu trả lời, câu hỏi nhiều lựa chọn hoặc câu hỏi điền vào chỗ trống.

Công cụ tạo câu hỏi

Ngân hàng câu hỏi

Tạo một kho lưu trữ các câu hỏi và câu trả lời có thể sử dụng lại cho bài kiểm tra trong các khóa học khác nhau. Chọn các câu hỏi cụ thể hoặc đặt số lượng câu hỏi ngẫu nhiên sẽ được chọn từ ngân hàng câu hỏi trong khi tạo bài kiểm tra của bạn.

Ngân hàng câu hỏi

Ý kiến phản hồi bằng câu trả lời tùy chỉnh

Thêm ý kiến phản hồi bằng câu trả lời tùy chỉnh vào bài kiểm tra để cho học viên xem sau khi nộp bài. Chọn thêm các thông báo tùy chỉnh riêng biệt cho các câu trả lời đúng và không đúng hoặc một thông báo chung cho tất cả các câu trả lời.

Ý kiến phản hồi bằng câu trả lời tùy chỉnh

Tùy chọn câu hỏi

Tùy chỉnh từng câu hỏi dựa trên kiểu câu hỏi mà bạn muốn thực hiện. Đặt điểm đạt tối thiểu cho bài kiểm tra của bạn và giới hạn số lần thử cho một câu hỏi. Tạo câu hỏi có tính thời gian bằng cách bật bộ hẹn giờ đếm ngược. Đặt thứ tự câu hỏi của riêng bạn hoặc lấy ngẫu nhiên các câu hỏi cho mỗi lần thử.

Tùy chọn câu hỏi
Thiết lập bài tập

Thiết lập bài tập

Tạo bài tập để đánh giá năng lực của học viên trong tài liệu của khóa học. Nêu rõ hướng dẫn bằng cách quản lý phần cài đặt của bài tập. Đặt số lượng bài nộp tối đa được phép cho mỗi học viên, thời hạn nộp bài tập và định dạng bài nộp.

Đánh giá bài nộp

Việc đánh giá giúp tạo vòng phản hồi giữa giáo viên và học viên. Xem lại, xếp hạng và đưa ra ý kiến phản hồi cho các bài tập và câu trả lời mô tả do tất cả các học viên tải lên trong một khóa học.

Đánh giá bài nộp

Đánh giá kiến thức và kỹ năng của học viên.

Bắt đầu