Nhúng và chia sẻ biểu mẫu.

Nhúng biểu mẫu vào website của bạn hoặc chia sẻ chúng với khách hàng tiềm năng thông qua các liên kết, chiến dịch email và mã QR.

Try Now

Tiếp cận đối tượng của bạn.

Dễ dàng chia sẻ biểu mẫu trên phương tiện truyền thông xã hội và bằng cách sử dụng các liên kết công khai. Tăng tỷ lệ đăng ký và đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của bạn bằng cách đưa các liên kết này vào tất cả các tài liệu quảng cáo bên ngoài của bạn.

Reach your Audience

Duy trì sự riêng tư.

Chia sẻ biểu mẫu riêng tư trong tổ chức của bạn. Bạn thậm chí có thể chia sẻ câu trả lời cho các thành viên nhóm cụ thể và thêm họ làm người phê duyệt, phân công nhiệm vụ và ủy thác trách nhiệm trong nhóm của bạn.

Private sharing of forms

Sử dụng các chiến dịch email.


Gửi biểu mẫu cho tất cả những người đăng ký của bạn bằng cách tích hợp MailChimp và Zoho Campaigns của chúng tôi. Thêm người trả lời dưới dạng địa chỉ liên lạc trong Zoho Campaigns và xem danh sách email của bạn tăng lên.


Nhúng biểu mẫu vào website của bạn.


Sử dụng biểu mẫu của bạn như một phần trong trang web hoặc để chúng xuất hiện dưới dạng pop-up trong website của bạn. Chỉ cần dán mã chúng tôi cung cấp để nhúng các biểu mẫu của bạn một cách liền mạch.


Embed Iframe

Truyền bá ngoại tuyến.

Mang biểu mẫu của bạn đi bất cứ đâu với mã QR. Thêm chúng vào tài liệu in để chuyển sự quan tâm ngoại tuyến sang tham gia trực tuyến.

QR code for forms