Nhúng biểu mẫu dễ dàng

Thu thập phản hồi nhanh chóng bằng cách chia sẻ biểu mẫu web tương thích trên mọi phương tiện. Cho phép người trả lời truy cập biểu mẫu trên mọi thiết bị và gửi phản hồi của họ mà không cần tốn công sức.

Nhúng biểu mẫu

Thu thập dữ liệu trong nhóm cụ thể

Sử dụng biểu mẫu để ghi nhật ký dữ liệu trong tổ chức của bạn và ủy quyền thông tin đã thu thập cho các thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau. Sử dụng biểu mẫu như công cụ thu thập dữ liệu tiện lợi cho các nhóm di động mọi lúc mọi nơi và hợp nhất ngay lập tức dữ liệu trong một không gian làm việc.

Thu thập dữ liệu

Kết nối qua chiến dịch email

Giao tiếp với người trả lời sử dụng danh sách gửi thư qua email. Chia sẻ biểu mẫu qua các chiến dịch email này và thu thập phản hồi để thông báo bán hàng, RSVP sự kiện, chạy quyên góp, đăng ký bản tin và nhiều hơn nữa.

Thu thập dữ liệu