Zoho Forms - So sánh gói

Zoho Forms - Plan Comparison

USDINREURGBP
 Hide Common Features
forms-pricing-val.json1  

6

 

Miễn phí

Bắt đầuBắt đầu

Cơ bản

Đăng ký ngaythử ngay

Tiêu chuẩn

Đăng ký ngaythử ngay

Chuyên nghiệp

Đăng ký ngaythử ngay

Cao cấp

đăng ký ngaythử ngay
BIỂU GIÁ
 
Thanh toán hàng năm-/tháng/tháng/tháng/tháng
Thanh toán hàng tháng-
GÓI BASIC
Người dùng111025100
Biểu mẫu3Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Lượt nộp500/tháng10.000/tháng25.000/tháng75.000/tháng150.000/tháng
Báo cáoKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Chọn từ hơn 10 chủ đề hấp dẫn cho biểu mẫu của bạn. Chủ đề mặc định
Sử dụng trình chỉnh sửa chủ đề để tùy chỉnh chủ đề và lưu lại để áp dụng cho các biểu mẫu khác của bạn. Chủ đề tùy chỉnh và đã lưu-
Cấu hình nhiều cấp phê duyệt và thêm người phê duyệt để xem xét lượt nộp biểu mẫu. Phê duyệt biểu mẫu nhiều cấp--
Biểu mẫu đáp ứng di động
Dung lượng200MB500MB2GB5GB10GB
Hỗ trợ kỹ thuật
Ứng dụng di động
Công cụ tạo biểu mẫu
Trình tạo kéo và thả
Biểu mẫu nhiều trang
Quy tắc có điều kiện
Quy tắc trường
Quy tắc biểu mẫu
Quy tắc trang
Thiết lập biểu mẫu
Tùy chỉnh URL của biểu mẫu trực tiếp của bạn. URL miền tùy chỉnh-
CAPTCHA
Tin nhắn gây chú ý
Trang cảm ơn
Thông báo qua email
Lưu và tiếp tục lại
Chỉnh sửa phản hồi-
Thông báo qua email của người nộp-
Tập tin đính kèm email-
Email thông báo cho người dùng bên ngoài-
Gửi biểu mẫu dưới dạng tập tin đính kèm PDF
Xác nhận kép-
Vùng biểu mẫu
Biểu tượng phím tắt tùy chỉnh-
Văn bản tiêu đề tùy chỉnh-
Thiết lập PDF
Kết hợp tài liệu
Tùy chỉnh thông báo chung/ thông báo lỗi
Bí danh trường
Quản lý nhiệm vụ--
Quản lý tập tin đính kèm biểu mẫu-
Chi sẻ biểu mẫu
Liên kết công khai
Rút ngắn URL-
Chia sẻ riêng tư--
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Tải xuống HTML của biểu mẫu
Chuyển hướng website từ mã HTML đã nhúng-
Mã nguồn iFrame
Mã QR
Chiến dịch email
Zoho Campaigns
MailChimp
Tích hợp
Zoho CRM
Zoho SalesIQ
Zoho Desk
Zoho Campaigns
G Suite
Webhooks
Salesforce
Zapier
Zoho Docs
WebMerge
Zoho Sign
Zoho Sheet
Zoho Recruit
Quản lý mục nhập
Danh sách mục nhập có thể in
Tóm tắt mục nhập có thể in
Xuất CSV
Xuất PDF
Xuất tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu-
Phân công nhiệm vụ--
Báo cáo
Bộ lọc tùy chỉnh
Bộ lọc tự động
Hiển thị/ Ẩn cột
Phê duyệt báo cáo
Liên kết chia sẻ công khai
Liên kết chia sẻ riêng tư--
Mã nguồn iFrame
Mã HTML để nhúng báo cáo
Nút HTML/ Pop-Up để nhúng báo cáo
Quản lý biểu mẫu
Sao chép trường
Sao chép biểu mẫu
Phân tích biểu mẫu
Kiểm tra biểu mẫu
Quản lý quyền sở hữu biểu mẫu--
Tắt biểu mẫu
Tính năng bảo mật
Mã hóa trường-
Mã hóa SSL
Đánh dấu trường cá nhân
Tích hợp thanh toán
Stripe
PayPal
2Checkout
Razorpay
Authorize.Net
Trường biểu mẫu
Các trường cơ bản (tên, địa chỉ, email, số điện thoại, v.v.)
Trường ngày tháng/thời gian
Trường thả xuống
Nút radio
Nhiều lựa chọn
Ô chọn
Lựa chọn theo nhóm
Gán giá trị
Ngắt trang
Định vị địa lý
Nhập lựa chọn
Ô quyết định
Tải lên tập tin
Lựa chọn ma trận
Phần
Trường thanh toánTối đa 10 khoản thanh toán
Trường Zoho CRM
Slider
Trường đánh giá
Trường mô tả
Trường chữ ký
Trường công thức
ID duy nhất
Lựa chọn hình ảnh
Các điều khoản và điều kiện
Biểu mẫu phụ-