Cổng thanh toán tích hợp

Nhận thanh toán an toàn từ khách hàng theo lựa chọn tiền tệ của bạn với sự trợ giúp của cổng thanh toán bảo mật. Cung cấp tùy chọn để khách hàng thanh toán đơn hàng bằng cách chọn bất kỳ cổng thanh toán nào được cung cấp trong biểu mẫu của bạn.

cổng thanh toán

Đơn giản hóa việc tính toán

Dễ dàng thực hiện phép tính từ đơn giản đến phức tạp bằng cách sử dụng dữ liệu biểu mẫu mà người trả lời đã nhập. Sử dụng nhiều trường tính toán khác nhau và nhận thanh toán dựa trên các giá trị này thông qua cổng thanh toán bảo mật.

Đơn giản hóa việc tính toán

Xác nhận đặt hàng qua email

Thông báo cho chính bạn và người trả lời bằng email xác nhận khi đơn hàng mới được đặt và các khoản thanh toán đã được xử lý thành công.

Xác nhận qua emailXác nhận qua email
Arrow

Không cần giấy tờ với hóa đơn điện tử và biên lai

Cấu hình biểu mẫu để gửi email cho người trả lời đính kèm hóa đơn trực tuyến, vé, thẻ và biên lai sau khi thanh toán và gửi biểu mẫu thành công.

Tính toán trực quanTính toán trực quan