Giúp biểu mẫu của bạn tuân thủ GDPR thông qua Zoho Forms

Theo Quy định Bảo mật Dữ liệu Chung của Liên minh châu Âu (GDPR), quyền riêng tư dữ liệu đã trở thành tâm điểm của các tổ chức trên toàn cầu. Zoho Forms đã sẵn sàng với những gì cần thiết để tạo biểu mẫu tuân thủ GDPR.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Sách điện tử (E-Book) của chúng tôi về việc tuân thủ GDPR bằng Zoho Forms. 

Đọc EBook miễn phí của chúng tôi

GDPR là gì?

GDPR là một quy định đảm bảo tính minh bạch cao hơn, quyền truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, tức là người trả lời biểu mẫu của bạn. Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng 05 năm 2018, quy định này cung cấp các hướng dẫn xử lý dữ liệu an toàn và bảo mật dữ liệu cho các doanh nghiệp giao dịch với khách hàng ở EU. Với những người trả lời biểu mẫu có tiếng nói lớn hơn về cách thu thập và sử dụng dữ liệu của họ, chúng tôi đảm bảo quyền cơ bản của họ để bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ.

Tại sao bạn nên làm cho biểu mẫu của mình tuân thủ theo GDPR?

Việc không tuân thủ GDPR có thể khiến bạn và tổ chức của bạn phải trả giá đắt. Tiền phạt cho việc không tuân thủ có thể lên tới 20 triệu Euro (20 triệu euro) hoặc 4% tổng doanh thu hàng năm trên toàn thế giới của tổ chức của bạn từ năm trước, tùy theo mức nào cao hơn.  

Ba vai trò thiết yếu

Theo GDPR, những người tương tác với dữ liệu biểu mẫu thuộc ba loại.

 • Chủ thể dữ liệu

  có nghĩa là người trả lời biểu mẫu điền và nộp biểu mẫu.

 • Bên thu thập dữ liệu

  có nghĩa là bạn, người tạo biểu mẫu hoặc quản trị viên biểu mẫu. Bạn xác định mục đích và phương tiện thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân.

 • Bên xử lý dữ liệu

  có nghĩa là chúng tôi, Zoho Forms. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu được thu thập bằng các biểu mẫu bạn tạo.

Thông lệ tốt nhất để giúp biểu mẫu của bạn tuân thủ GDPR

Zoho Forms đã nghĩ ra một số cách để giúp biểu mẫu của bạn tuân thủ GDPR, từ việc thu thập và xử lý dữ liệu đến quản lý quyền chủ thể dữ liệu.

Để thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu

 •  

  Xác nhận kép khi nộp biểu mẫu

  Xác nhận kép cho phép người trả lời biểu mẫu của bạn xác nhận nộp biểu mẫu và đồng thời thể hiện sự đồng ý để được thêm vào danh sách gửi thư của bạn.

 •  

  Đánh dấu các trường là Trường cá nhân

  Các trường được đánh dấu là cá nhân giúp bạn xử lý mọi dữ liệu có thể được dùng để xác định người trả lời biểu mẫu của bạn với mức độ nhạy cảm cao hơn.

 •  

  Mã hóa dữ liệu trường

  Đánh dấu các trường bạn chọn cần được mã hóa ở phần còn lại và cung cấp lớp bảo mật bổ sung cùng với mã hóa giao thức HTTPS tích hợp của Zoho Forms.

Để quản lý quyền chủ thể dữ liệu

 •  

  Quyền nhận thông báo

  Bao gồm trường các Điều khoản và Điều kiện

 •  

  Quyền truy cập và tính di động của dữ liệu

  Chia sẻ phản hồi biểu mẫu dưới dạng PDF cho người trả lời biểu mẫu

 •  

  Quyền điều chỉnh

  Cho phép chỉnh sửa phản hồi biểu mẫu

 •  

  Quyền được lãng quên

  Xóa dữ liệu được nộp bởi người trả lời biểu mẫu nếu họ yêu cầu

 •  

  Quyền hạn chế hoặc phản đối xử lý

  Áp dụng trạng thái 'Không xử lý' cho phản hồi biểu mẫu đã chỉ định

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày ở đây không phải là tư vấn pháp lý. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý về những gì bạn cần làm để tuân thủ các yêu cầu của GDPR.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Sách điện tử (E-Book) của chúng tôi về việc tuân thủ GDPR bằng Zoho Forms.

Đọc EBook miễn phí của chúng tôi