Tự động hóa biểu mẫu & workflow

Tự động hóa nhiều workflow biểu mẫu nhanh chóng và dễ dàng.

Dùng thử ngay

Webhook để truyền dữ liệu nhanh

Gửi dữ liệu biểu mẫu đến bất kỳ ứng dụng kinh doanh nào mà bạn sử dụng thông qua Webhook. Cấu trúc dữ liệu theo định dạng Webhook yêu cầu và nhận dữ liệu trong ứng dụng ngay khi có lượt gửi biểu mẫu mới.

Truyền dữ liệu

Tích hợp không gian làm việc trực tuyến của bạn

Tận dụng tối đa dữ liệu với các phần tích hợp hữu ích giúp bạn tăng năng suất bằng cách tự động hóa một số workflow.

Quy trình gửi email động

Thiết lập workflow để kích hoạt email khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng khi nộp biểu mẫu. Gửi email chứa tập tin đính kèm dựa trên điều kiện, chẳng hạn như trả lời lượt nộp biểu mẫu có cuộc gọi phản hồi hoặc thư từ chối.

Quy trình gửi email Quy trình gửi email
Arrow

Nhận phê duyệt theo trình tự

Thiết lập quy trình phê duyệt phân cấp hoặc nhiều cấp cho phép các thành viên trong nhóm và đồng nghiệp của bạn xem xét lượt nộp biểu mẫu. Tự động hóa quy trình công việc tiếp theo dựa trên các phê duyệt này và tạo ra một hệ thống hiệu quả dành riêng cho bạn mà không tốn nhiều công sức!

Trình tự phê duyệt

Quản lý nhiệm vụ theo nhóm

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm để xem và phân tích lượt nộp biểu mẫu cùng nhau và phân chia khối lượng công việc. Đặt quyền chỉnh sửa cho người sở hữu nhiệm vụ để họ có thể cập nhật các trường cụ thể.

Nhiệm vụ Nhiệm vụ