Hướng dẫn người trả lời tiếp tục trải nghiệm

Kết thúc trải nghiệm điền biểu mẫu bằng cách đưa người trả lời đến trang thành công, trang web hoặc một biểu mẫu khác sau khi mục nhập được gửi thành công.

Chia sẻ dễ truy cập

Đảm bảo với người trả lời bằng email xác nhận

Duy trì trao đổi với người trả lời bằng cách gửi email xác nhận sau khi họ gửi biểu mẫu. Thêm giá trị vào email của bạn bằng cách bao gồm các tập tin đính kèm có liên quan như hóa đơn, bản PDF của lượt nộp biểu mẫu và hơn thế nữa.

Nhúng biểu mẫuNhúng biểu mẫu
arrow

Trò chuyện hiệu quả với Microsoft Teams

Nhận thông báo về phản hồi biểu mẫu, cập nhật hồ sơ và tin nhắn từ các địa chỉ liên hệ thông qua chat bot của Zoho Forms trong Microsoft Teams. Nhận thông báo về nhận xét của các thành viên trong nhóm khi cộng tác trên mọi dự án.

Thu thập dữ liệu