Hợp nhất dữ liệu bằng các cột dạng bảng

Xem tất cả dữ liệu phản hồi biểu mẫu trong một không gian gắn kết bằng cách tạo danh mục dữ liệu trong các cột dạng bảng. Phân tích dữ liệu bằng cách áp dụng các bộ lọc tùy chỉnh và thực hiện nhiều hành động khác nhau và quy trình công việc đơn giản bằng cách chọn các mục nhập bảng.

Hợp nhất dữ liệu

Xuất lượt nộp biểu mẫu dưới dạng tài liệu dễ đọc

Xuất tất cả các lượt nộp biểu mẫu dưới dạng tập tin CSV hoặc PDF có thể in. Dễ dàng chia sẻ bản sao của những tài liệu này với các thành viên còn lại trong nhóm qua email hoặc bản in để đảm bảo mọi người luôn được cập nhật trong khi làm việc cộng tác.

Xuất lượt nộp biểu mẫu Xuất lượt nộp biểu mẫu
arrow

Kết hợp tài liệu với phản hồi biểu mẫu

Tạo tài liệu được kết hợp với phản hồi biểu mẫu bằng cách tự động điền các mẫu tài liệu Zoho Writer và WebMerge với dữ liệu biểu mẫu. Đính kèm các tài liệu kết hợp này trong email để gửi cho người trả lời tự động hoặc bằng cách chọn người trả lời theo cách thủ công.

Kết hợp tài liệu Kết hợp tài liệu

Chia sẻ lượt nộp biểu mẫu dưới dạng PDF

Cho phép khách hàng tải xuống phản hồi của họ dưới dạng PDF. Đính kèm các tập tin PDF này vào email hoặc cung cấp liên kết đến tài liệu trên trang cảm ơn. Tùy chỉnh kích cỡ trang, hướng, lề của PDF và thuộc tính biểu mẫu theo tùy chọn của bạn.

Chia sẻ lượt nộp biểu mẫu Chia sẻ lượt nộp biểu mẫu

Giải mã hiệu suất của bạn với phân tích biểu mẫu

Sử dụng báo cáo phân tích để lấy thông tin về hoạt động trực tuyến của biểu mẫu và phân tích hiệu suất biểu mẫu. Kiểm tra số lượt xem trang theo ngày và khu vực, ghi lại lỗi biểu mẫu và theo dõi tỷ lệ chuyển đổi tại một nơi.

Phân tích

Đo lường mục tiêu hiệu suất và theo dõi lưu lượng truy cập chiến dịch

Theo dõi lượt nộp biểu mẫu thông qua một trang web hoặc một chiến dịch quảng cáo với thông số UTM. Đo lường lượt nộp biểu mẫu đã hoàn tất ở dạng mục tiêu trong Google Analytics hoặc Facebook Pixel và phân tích thành công của chiến dịch.