Kết hợp hài hòa với Zoho Forms

Chỉnh sửa các thành phần biểu mẫu theo sở thích của bạn và làm cho từng thành phần hoạt động liền mạch với thiết kế và giao diện của trang web. Điều chỉnh phông chữ, chiều rộng, độ trong suốt, màu sắc, nền và đường viền để tạo hiệu ứng mong muốn từ biểu mẫu của bạn.

giao diện với Zoho Forms
giao diện với Zoho Forms
giao diện với Zoho Forms

Tạo định danh duy nhất cho URL biểu mẫu

Sử dụng tên miền hoặc tên miền phụ của công ty trong URL biểu mẫu có thể truy cập công khai. Duy trì tính nhất quán của thương hiệu và đảm bảo tính xác thực của biểu mẫu trên nhiều phương tiện truyền thông bằng cách cho phép người trả lời nhận ra tên công ty và thương hiệu đang xử lý biểu mẫu.

định danh duy nhấtđịnh danh duy nhất

Xây dựng thương hiệu đúng cách

Thiết lập nhận dạng thương hiệu bằng cách sử dụng màu sắc, mẫu hình, phông chữ và ngôn ngữ ưa thích đặc trưng thương hiệu trong biểu mẫu của bạn. Tích hợp logo của bạn vào tất cả các biểu mẫu như dấu ấn sau cùng trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Biểu mẫu xây dựng thương hiệu
Biểu mẫu xây dựng thương hiệu
Biểu mẫu xây dựng thương hiệu

Tạo tính tương tác cho biểu mẫu với thông báo tùy chỉnh

Hướng dẫn người trả lời thông qua quy trình điền biểu mẫu với sự trợ giúp của thông báo tùy chỉnh cung cấp mô tả cho từng trường, cung cấp chỉ dẫn và thông báo cho khách hàng về mọi điều kiện cần được đáp ứng. Biến việc điền biểu mẫu trở thành trải nghiệm thú vị.