Logic có điều kiện và phân nhánh trong biểu mẫu.

Tạo biểu mẫu thông minh hơn sẽ đơn giản hóa ngày làm việc của bạn. Hiển thị hoặc ẩn các trường, và hiển thị thông báo tùy chỉnh dựa trên câu trả lời của người trả lời của bạn. Kích hoạt thông báo email, tự động phân công nhiệm vụ và duy trì nhóm của bạn làm việc cùng nhau.

Dùng thử ngay

Biểu mẫu hiệu quả mang đến tỷ lệ phản hồi cao hơn.

Chỉ hiển thị cho người trả lời những câu hỏi họ cần trả lời. Chỉ xác định các điều kiện cần phải đáp ứng và chọn các trường cần ẩn khỏi danh sách thả xuống. Dễ thế mà.

Giữ tất cả mọi người trong chuỗi gửi thư.

Kích hoạt thông báo email tức thì cho các thành viên trong nhóm của bạn ngay khi biểu mẫu được nộp. Tùy chỉnh các email này để chỉ cung cấp cho họ thông tin họ cần và thay đổi cách bạn làm việc.

Phân nhiệm vụ cho nhóm của bạn với thông tin họ cần.

Chuyển mỗi lượt nộp biểu mẫu thành nhiệm vụ và giao nó cho nhóm phù hợp dựa trên các phản hồi bạn nhận được. Thiết lập quyền truy cập và có toàn quyền kiểm soát những gì thành viên trong nhóm của bạn xem được.

Lời cảm ơn cá nhân cho mọi phản hồi.

Tùy chỉnh trải nghiệm cho từng người trả lời của bạn. Hiển thị cho họ nhiều tin nhắn khác nhau, hoặc chuyển hướng chúng đến một trang web có liên quan dựa trên các tùy chọn họ chọn.