Tất cả kết quả của bạn trong một màn hình.

Đưa ra quyết định thông minh hơn về biểu mẫu của bạn bằng công cụ phân tích của chúng tôi. Xuất dữ liệu của bạn, xem thống kê biểu mẫu, tạo báo cáo tùy chỉnh, và xác định nguồn lưu lượng truy cập của bạn. Chúng tôi đã có tất cả thông tin bạn cần, theo ngữ cảnh và được hiển thị trực quan.

Dùng thử ngay

Dữ liệu của bạn, theo cách của bạn.

Dễ dàng quản lý và xem xét dữ liệu bạn thu thập bằng các báo cáo tùy chỉnh. Lọc ra thông tin bạn cần và thiết lập quyền truy cập để kiểm soát dữ liệu mà các thành viên trong nhóm của bạn có thể xem và chỉnh sửa.

Đừng chỉ đoán mà hãy biết chắc chắn.

Xác định các trang web mang lại nhiều người đăng ký nhất, và xem chiến dịch tiếp thị nào hoạt động tốt nhất. Theo dõi cách biểu mẫu của bạn hoạt động để xác định điểm đến tiếp theo cho chiến dịch của bạn.


Tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu của bạn.

Tạo biểu mẫu tốt hơn với thông tin chi tiết từ các phân tích toàn diện. Sử dụng điểm số lỗi, lượt xem trang, và tỷ lệ chuyển đổi để tìm hiểu xem bạn đang làm gì sai và đang làm gì đúng. Tìm hiểu thêm

Sử dụng dữ liệu bạn cần khi cần thiết.

Xuất cơ sở dữ liệu hồ sơ của bạn dưới dạng PDF, CSV hoặc Google spreadsheet và mang dữ liệu theo bạn. Thực hiện các phép tính bổ sung, nhập dữ liệu của bạn vào phần mềm của bên thứ ba, và tận dụng tối đa thông tin bạn thu thập.