Tạo tích hợp một cách dễ dàng hơn

Tích hợp ứng dụng của bạn mà không cần chuyên môn về mã hóa. Thiết lập yếu tố kích hoạt, thêm thao tác và xem toàn bộ workflow của bạn trên trình tạo.

Hợp lý hóa workflow

Triển khai logic của Zoho Flow để tạo workflow theo ngữ cảnh. Giới thiệu các nhánh quyết định để chọn thao tác nào sẽ kích hoạt, đặt thời gian chờ giữa các thao tác, và thêm biến số workflow của riêng bạn để tinh chỉnh từng bước thực hiện.

Hợp lý hóa workflow

Thiết kế quy trình chi tiết

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Deluge, một loại ngôn ngữ kịch bản của Zoho để giải quyết sự phức tạp về tích hợp. Thêm cây quyết định nâng cao vào workflow của bạn, và định dạng lại dữ liệu để chuyển đi suôn sẻ từ ứng dụng này sang ứng dụng khác.

Theo dõi lịch sử luồng

Lưu giữ nhật ký tập trung về lịch sử của mỗi workflow. Biết cách thức luồng dữ liệu đang chạy, theo dõi tiến trình của từng thao tác, và xác định vấn đề ngay khi chúng xảy ra.

Theo dõi lịch sử luồng

Nhận thông tin chi tiết về workflow có giá trị

Ngừng tìm kiếm thông qua nhiều giao diện ứng dụng khác nhau để xem quy trình của bạn hoạt động như thế nào. Bảng chỉ số hiển thị đầy đủ tất cả các quy trình và số liệu giúp bạn quyết định khi nào cập nhật các luồng dữ liệu.

Theo dõi lịch sử luồng

Cùng nhau xây dựng luồng tốt hơn

Phối hợp tự động hóa quy trình bằng cách thêm thành viên nhóm vào tài khoản của bạn. Làm việc cùng nhau để điều phối kế hoạch trong mỗi bộ phận.

Cùng nhau xây dựng luồng tốt hơn

Ứng dụng kinh doanh và thư viện Flow

Hãy xem qua bộ sưu tập mẫu luồng của chúng tôi để phát triển ý tưởng cho doanh nghiệp của bạn và chọn những mẫu phù hợp nhất.

Ứng dụng kinh doanh và thư viện Flow