12-07-2020

Sự Kiện Của Zoho APAC

Hội chợ và Triển lãm Thương mại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Kết nối với Zoho và gặp gỡ những chuyên gia trong ngành tại các sự kiện nổi bật trên toàn thế giới.

8th Digital Transformation Asia 2021

10 - 11 tháng 11 năm 2021 | Phi-líp-pin11-12-2021Chi tiết

HASH Innovation Asia Summit 2021

18 - 19 tháng 11 năm 2021 | Singapore11-20-2021Chi tiết

Tuần Lễ Trải Nghiệm Khách Hàng Châu Á 2021

22 - 25 tháng 11 năm 2021 | Singapore11-26-2021Chi tiết

DigiTech ASEAN Thailand

24 - 26 tháng 11 năm 2021 | nước Thái Lan11-27-2021Chi tiết

Ebiz Expo Asia 2021

23 - 25 tháng 12 năm 2021 | nước Thái Lan12-26-2021Chi tiết

Cloud Expo Asia

12 - 13 tháng 10 năm 2022 |Singapore10-14-2022Chi tiết

Dữ Liệu Lớn Thế Giới AI

12 - 13 tháng 10 năm 2022 |Singapore10-14-2022Chi tiết

Hội thảo và Sự kiện của Zoho Châu Á - Thái Bình Dương

Cùng chuyên gia của chúng tôi tìm hiểu các giải pháp kinh doanh từ Zoho thông qua những hội thảo và sự kiện trong khu vực.

Streamlining communication across sales team with Zoho CRM

tháng 7 2207-22-2021Đăng ký MIỄN PHÍ

Hợp nhất các đội ngũ với Zoho Connect

11 tháng 12 năm 202012-12-2020Đăng ký MIỄN PHÍ

Lên kế hoạch, Theo dõi và Cộng tác trên Zoho Projects

18 tháng 403-19-2021Đăng ký MIỄN PHÍ

Hội Thảo Trực Tuyến Của Zoho Châu Á - Thái Bình Dương

tháng 3 năm 202108-19-2021Đăng ký MIỄN PHÍ

Zoholics APAC (Virtual) 2021

tháng 10 năm 6 - 7 202110-08-2021Đăng ký MIỄN PHÍ

Personalizing your CRM to meet your business requirements

tháng 8 2508-09-2021Đăng ký MIỄN PHÍ

Go From Selling to Nurturing: Customer Experience and Loyalty

tháng 11 năm 22 202111-17-2021Đăng ký MIỄN PHÍ

Hội thảo Online khu vực để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn - Thái Lan

tháng 12 14Đăng ký MIỄN PHÍ

Tìm hiểu các ứng dụng Zoho có thể giúp ích gì cho doanh nghiệp của bạn - Indonesia

Đăng ký MIỄN PHÍ

Hội Thảo Online Giới Thiệu Các Giải Pháp Công Nghệ Từ Zoho - Vietnam

Đăng ký MIỄN PHÍ

Bản ghi phiên

Hãy chậm lại và học hỏi khi có thời gian bằng cách xem lại các chủ đề yêu thích của bạn!

Hoàn thiện trải nghiệm khách hàng với Zoho CRM Plus

Xem ghi âm

Tối ưu hiệu suất làm việc từ xa

Xem ghi âm

Tùy chỉnh hệ thống CRM theo quy trình kinh doanh

Xem ghi âm

Tinh gọn giao tiếp trong kinh doanh với Zoho CRM

Xem ghi âm

Mang đến doanh số vượt trội với Zoho CRM

Xem lại hội thảo

Hãy giữ kết nối với chúng tôi!

Theo dõi chúng tôi trên: