12-07-2020

Sự Kiện Của Zoho APAC

 

Hội chợ và Triển lãm Thương mại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Kết nối với Zoho và gặp gỡ những chuyên gia trong ngành tại các sự kiện nổi bật trên toàn thế giới.

8th Digital Transformation Asia 2021

10 - 11 tháng 11 năm 2021 | Phi-líp-pin11-12-2021Chi tiết

HASH Innovation Asia Summit 2021

18 - 19 tháng 11 năm 2021 | Singapore11-20-2021Chi tiết

Tuần Lễ Trải Nghiệm Khách Hàng Châu Á 2021

22 - 25 tháng 11 năm 2021 | Singapore11-26-2021Chi tiết

DigiTech ASEAN Thailand

24 - 26 tháng 11 năm 2021 | nước Thái Lan11-27-2021Chi tiết

Ebiz Expo Asia 2021

23 - 25 tháng 12 năm 2021 | nước Thái Lan12-26-2021Chi tiết

CIO Summit & IT Showcase Pakistan

30 tháng 3 năm 2022 |Pakistan03-31-2022Chi tiết

Retail Innovation Asia Conference 2022

30 - 31 tháng 3 năm 2022 04-01-2022

Vietnam Expo 2022

11 - 16 tháng 10 năm 2022 |Hanoi04-17-2022Chi tiết

9th Digital Transformation Asia

26 tháng 5 năm 2022 | Kuala Lumpur05-26-2022Chi tiết

Vietnam ICT Comm 2022

9 - 11 tháng 5 năm 2022 | Hồ Chí Minh06-30-2022Chi tiết

6th NXT CX Summit

15 tháng 6 năm 2022 | Jakarta06-16-2022Chi tiết

Smart SME Expo 2022

7 - 10 tháng 7 năm 2022 | Bangkok07-11-2022Chi tiết

Digital Transformation Summit

14 tháng 7 năm 2022 | Singapore07-15-2022Chi tiết

Digital Transformation Indonesia Conference & Expo

3 - 4 tháng 8 năm 2022 | Jakarta08-05-2022Chi tiết

Zoho Bincang Bisnis Volume #1

Ngày 25 tháng 8 năm 2022 | Jakarta08-26-2022Chi tiết

HYPE 2022 - A Global Martech Summit

Ngày 8 tháng 9 năm 2022 | Kuala Lumpur09-09-2022Chi tiết

World Congress on Innovation & Technology 2022

13 - 15 tháng 9 năm 2022 | Penang09-16-2022Chi tiết

B2B Summit APAC

20 - 21 tháng 9 năm 2022 | Singapore09-22-2022Chi tiết

Accounting & Finance Show Singapore 2022

20 - 21 tháng 9 năm 202209-22-2022Chi tiết

5th Annual CIO Leaders Summit Thailand

Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | Bangkok09-22-2022Chi tiết

Food, Hotel & Tourism BALI

22 - 24 tháng 9 năm 202209-25-2022Chi tiết

The Singapore Business Show

28 - 29 tháng 9 năm 202209-30-2022Chi tiết

World Cloud Show

4 - 5 tháng 10 năm 2022 | Jakarta10-06-2022Chi tiết

Cloud Expo Asia

12 - 13 tháng 10 năm 2022 | Singapore10-14-2022Chi tiết

Big Data & AI World

12 - 13 tháng 10 năm 2022 | Singapore10-14-2022Chi tiết

tech 4 life

13 - 14 tháng 10 năm 2022 | Hồ Chí Minh10-15-2022Chi tiết

CX Transformation Summit - Indonesia

19 tháng 10 năm 2022 | Thủ đô Jakarta10-20-2022Chi tiết

iNNOVATE Tech Show

19 - 21 tháng 10 năm 2022 | Kuala Lumpur10-22-2022Chi tiết

Creator Roadshow 2022: Jakarta

20 - 21 tháng 10 năm 202210-22-2022Chi tiết

5th Hospitality Philippines Conference 2022

25 - 26 tháng 10 năm 202210-27-2022Chi tiết

E-Biz Expo

27 - 29 tháng 10 năm 2022 | Bangkok10-30-2022Chi tiết

QUAL360 APAC 2022

8 - 9 tháng 11 năm 2022 | Singapore11-10-2022Chi tiết

Edutech Asia 2022

08 - 10 tháng 11 năm 2022 | Singapore11-11-2022Chi tiết

BNI Global Convention 2022

16 - 19 tháng 11 năm 2022 | Singapore11-20-2022Chi tiết

DigiTech ASEAN Thailand

23 - 25 tháng 11 năm 2022 | Bangkok11-26-2022Chi tiết

12th Philippine SME Business Expo

25 - 26 tháng 11 năm 2022 I SMX Manila11-27-2022Chi tiết

Vietnam Web Summit 2022

Ngày 2 & 8 tháng 12 năm 202212-09-2022Chi tiết

17th Indonesia HR Expo

7 - 8 tháng 12 năm 2022 | Thủ đô Jakarta12-09-2022Chi tiết

6th Hospitality Indonesia Conference

8 Tháng Hai 2023 | Thủ đô Jakarta02-09-2023Chi tiết

Smart Digital Retail Philippines

23 Tháng Hai 2023 | Manila02-24-2023Chi tiết

Indonesia Retail & E-commerce Summit 2023

15 tháng 3 năm 2023 | Thủ đô Jakarta03-16-2023Chi tiết

Digitizing South East Asia 2023

4 - 5 tháng 4 năm 2023 | Băng Cốc04-06-2023Chi tiết

Digital Transformation Indonesia Conference & Expo

12 - 13 tháng 7 năm 2023 | Senayan07-14-2023Chi tiết

The Singapore Business Show

30 - 31 tháng 8 năm 202309-01-2023Chi tiết

Cloud Expo Asia

11 - 12 tháng 10 năm 2023 | Singapore10-13-2023Chi tiết

Edutech Asia 2023

7 - 9 tháng 11 năm 2023 | Singapore11-10-2023Chi tiết

Hội thảo và Sự kiện của Zoho Châu Á - Thái Bình Dương

Cùng chuyên gia của chúng tôi tìm hiểu các giải pháp kinh doanh từ Zoho thông qua những hội thảo và sự kiện trong khu vực.

Streamlining communication across sales team with Zoho CRM

tháng 7 2207-22-2021Đăng ký MIỄN PHÍ

Hợp nhất các đội ngũ với Zoho Connect

11 tháng 12 năm 202012-12-2020Đăng ký MIỄN PHÍ

Lên kế hoạch, Theo dõi và Cộng tác trên Zoho Projects

18 tháng 403-19-2021Đăng ký MIỄN PHÍ

Hội Thảo Trực Tuyến Của Zoho Châu Á - Thái Bình Dương

tháng 3 năm 202108-19-2021Đăng ký MIỄN PHÍ

Zoholics APAC (Virtual) 2021

tháng 10 năm 6 - 7 202110-08-2021Đăng ký MIỄN PHÍ

Personalizing your CRM to meet your business requirements

tháng 8 2508-09-2021Đăng ký MIỄN PHÍ

Go From Selling to Nurturing: Customer Experience and Loyalty

tháng 11 năm 22 202111-17-2021Đăng ký MIỄN PHÍ

Zoholics Malaysia

Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | Kuala Lumpur11-16-2022Chi tiết

Zoholics Vietnam

Ngày 7 tháng 3 năm 2023 | Thành phố Hồ Chí Minh03-08-2023Chi tiết

Zoho Inspire Partner Summit

Ngày 5 tháng 9 năm 2022 | Singapore09-06-2022Chi tiết

Zoho Online Workshops - APAC

Xem Lại Phiên

What's New At Zoho

16 tháng 2 năm 202202-17-2022Đăng ký MIỄN PHÍ

Zoholics: Singapore

6 tháng 9 năm 202209-07-2022MUA VÉ

Zoholics Indonesia (Secara Virtual)

16 tháng 3 năm 202202-08-2022Đăng ký MIỄN PHÍ

Zoholics: Philippines

Ngày 9 tháng 9 năm 202209-10-2022MUA VÉ

Zoho Creator: Drive Value To Your Business With AI-Powered Low-Code Solutions

27 tháng 7 năm 202207-27-2022ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Tìm hiểu các ứng dụng Zoho có thể giúp ích gì cho doanh nghiệp của bạn - Indonesia

Đăng ký MIỄN PHÍ

Hội thảo Online khu vực để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn - Thái Lan

Đăng ký MIỄN PHÍ

Hội Thảo Online Giới Thiệu Các Giải Pháp Công Nghệ Từ Zoho - Vietnam

Đăng ký MIỄN PHÍ

Bản ghi phiên

Hãy chậm lại và học hỏi khi có thời gian bằng cách xem lại các chủ đề yêu thích của bạn!

Mang đến doanh số vượt trội với Zoho CRM

Xem lại hội thảo

Hoàn thiện trải nghiệm khách hàng với Zoho CRM Plus

Xem ghi âm

Tối ưu hiệu suất làm việc từ xa

Xem ghi âm

Tùy chỉnh hệ thống CRM theo quy trình kinh doanh

Xem ghi âm

Tinh gọn giao tiếp trong kinh doanh với Zoho CRM

Xem ghi âm

Giới thiệu những giải pháp mới của Zoho trong năm 2021

Xem lại hội thảo

Hãy giữ kết nối với chúng tôi!

Theo dõi chúng tôi trên: