Hàng thángHàng năm

tiết kiệm lên đến 35%

Standard800/người dùng/tháng thanh toán hàng năm BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Tất cả các tính năng hỗ trợ cần thiết để củng cố nhóm dịch vụ khách hàng của bạn.

PHỔ BIẾN NHẤT Professional1.400/người dùng/tháng thanh toán hàng năm BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Các chức năng tự động hóa quy trình và cộng tác được tinh giản cho các nhóm phát triển nhanh.

Enterprise2.400/người dùng/tháng thanh toán hàng năm BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Các chức năng tùy chỉnh và AI nâng cao để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cấp doanh nghiệp.

Khám phá các tính năng hàng đầu

Hàng tháng Hàng năm

tiết kiệm
lên đến 35%

Standard800/người dùng/tháng thanh toán hàng nămDÙNG THỬ MIỄN PHÍ
Professional1.400/người dùng/tháng thanh toán hàng nămDÙNG THỬ MIỄN PHÍ
Enterprise2.400/người dùng/tháng thanh toán hàng nămDÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Các kênh hỗ trợ khách hàng

 • Kênh email
 • 5 kênh
 • 10 kênh
 • 100 kênh
 • Trung tâm trợ giúp
 • Widget phản hồi
 • 1
 • 1/Bộ phận
 • 1/Bộ phận
 • Biểu mẫu web nâng cao
 • 5
 • 10/Bộ phận
 • 20/Bộ phận
 • Mạng xã hội (Facebook & Twitter)
 • 1 Thương hiệu
 • 1 Thương hiệu
 • 2 thương hiệu hoặc 1 thương hiệu/bộ phận nếu nhiều thương hiệu
 • Tin nhắn nhanh (WhatsApp, Telegram, WeChat & Line)
 • Điện thoại
 • Chat trực tiếp
 • Cuộc trò chuyện có hướng dẫn

Quản lý yêu cầu

 • Thư rác, Kết hợp, Tách & Sao chép yêu cầu
 • Lịch sử yêu cầu
 • Xem nhanh yêu cầu
 • Thẻ yêu cầu
 • 20 thẻ/yêu cầu
 • 30 thẻ/yêu cầu
 • 50 thẻ/yêu cầu
 • Theo dõi yêu cầu dựa trên sản phẩm
 • Thêm giải pháp dưới dạng Kho kiến thức
 • Bài viết gợi ý
 • Phân công trực tiếp cho nhân viên và nhóm
 • Chế độ làm việc
 • Công cụ chỉnh sửa phản hồi có hỗ trợ văn bản phong phú & soạn nháp phản hồi
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đoạn trích để phản hồi nhanh hơn
 • Phân công yêu cầu theo hình thức luân phiên bằng cách cân bằng lượng công việc
 • 10/Bộ phận
 • 15/Bộ phận
 • Chia sẻ & quyền sở hữu yêu cầu
 • Phát hiện xung đột nhân viên

Tự động hóa và quản lý quy trình

 • Macro
 • 5
 • 15/Bộ phận
 • 30/Bộ phận
 • Quy tắc workflow
 • 5/Mô-đun
 • 15/Bộ phận/Mô-đun
 • 30/Bộ phận/Mô-đun kèm các chức năng tùy chỉnh
 • Quy tắc dựa trên thời gian
 • 5
 • 15/Bộ phận
 • 30/Bộ phận
 • Cam kết chất lượng dịch vụ
 • 4
 • 10/Bộ phận
 • 20/Bộ phận
 • Tăng nhiều cấp
 • SLA dựa trên khách hàng
 • SLA trong quản lý hợp đồng
 • Nhiệm vụ, sự kiện & cuộc gọi
 • Chỉ nhiệm vụ
 • Theo dõi thời gian tự động
 • Quản lý quy trình nâng cao (Blueprint)
 • 1/Bộ phận
 • 20/Bộ phận
 • Trí tuệ nhân tạo

Tùy chỉnh bộ phận trợ giúp

 • Mẫu email tùy chỉnh
 • Tab, Chế độ xem, Trạng thái & Trường biểu mẫu tùy chỉnh
 • Trường tùy chỉnh
 • 50 trường/mô-đun
 • 150 trường/mô-đun
 • 230 trường/mô-đun
 • Mẫu yêu cầu
 • Bố cục và Quy tắc xác thực
 • Làm mới thương hiệu
 • Giới hạn
 • Hỗ trợ nhiều bộ phận
 • 10 bộ phận
 • 50 bộ phận

Báo cáo & Bảng chỉ số

 • Báo cáo tạo sẵn
 • Báo cáo tùy chỉnh
 • 50
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Xuất báo cáo sang định dạng CSV, XLS hoặc PDF
 • Bảng chỉ số mức độ hài lòng của khách hàng
 • Bảng chỉ số tùy chỉnh
 • 10
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Bảng chỉ số trạng thái và tổng quan yêu cầu
 • Bảng chỉ số phản hồi, giải pháp & FCR
 • Bảng chỉ số nâng cao
 • Giới hạn
 • Lên lịch báo cáo
 • Ứng dụng di động Analytics (Radar)

Quyền của nhân viên & Bảo mật dữ liệu

 • Hồ sơ (hạn chế quyền truy cập tính năng)
 • 6
 • 25
 • 50
 • Vai trò
 • 5
 • 25
 • 250
 • Kiểm soát truy cập cấp trường
 • Quyền truy cập Chia sẻ dữ liệu
 • Tuân thủ GDPR

Hỗ trợ

 • Email
 • Điện thoại
 • Chat
 • Hàng tháng Hàng năm

  tiết kiệm
  lên đến 35%

 • Standard800/người dùng/tháng thanh toán hàng năm
  Professional1.400/người dùng/tháng thanh toán hàng năm
  Enterprise2.400/người dùng/tháng thanh toán hàng năm
Hàng tháng Hàng năm

tiết kiệm
lên đến 35%

 • Các kênh hỗ trợ khách hàng
 • Kênh email
 • Trung tâm trợ giúp
 • Widget phản hồi
 • Biểu mẫu web nâng cao
 • Mạng xã hội (Facebook & Twitter)
 • Tin nhắn nhanh (WhatsApp, Telegram, WeChat & Line)
 • Điện thoại
 • Chat trực tiếp
 • Cuộc trò chuyện có hướng dẫn
 • Quản lý yêu cầu
 • Thư rác, Kết hợp, Tách & Sao chép yêu cầu
 • Lịch sử yêu cầu
 • Xem nhanh yêu cầu
 • Thẻ yêu cầu
 • Theo dõi yêu cầu dựa trên sản phẩm
 • Thêm giải pháp dưới dạng Kho kiến thức
 • Bài viết gợi ý
 • Phân công trực tiếp cho nhân viên và nhóm
 • Chế độ làm việc
 • Công cụ chỉnh sửa phản hồi có hỗ trợ văn bản phong phú & soạn nháp phản hồi
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đoạn trích để phản hồi nhanh hơn
 • Phân công yêu cầu theo hình thức luân phiên bằng cách cân bằng lượng công việc
 • Chia sẻ & quyền sở hữu yêu cầu
 • Phát hiện xung đột nhân viên
 • Tự động hóa và quản lý quy trình
 • Macro
 • Quy tắc workflow
 • Quy tắc dựa trên thời gian
 • Cam kết chất lượng dịch vụ
 • Tăng nhiều cấp
 • SLA dựa trên khách hàng
 • SLA trong quản lý hợp đồng
 • Nhiệm vụ, sự kiện & cuộc gọi
 • Theo dõi thời gian tự động
 • Quản lý quy trình nâng cao (Blueprint)
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Tùy chỉnh bộ phận trợ giúp
 • Mẫu email tùy chỉnh
 • Tab, Chế độ xem, Trạng thái & Trường biểu mẫu tùy chỉnh
 • Trường tùy chỉnh
 • Mẫu yêu cầu
 • Bố cục và Quy tắc xác thực
 • Làm mới thương hiệu
 • Hỗ trợ nhiều bộ phận
 • Báo cáo & Bảng chỉ số
 • Báo cáo tạo sẵn
 • Báo cáo tùy chỉnh
 • Xuất báo cáo sang định dạng CSV, XLS hoặc PDF
 • Bảng chỉ số mức độ hài lòng của khách hàng
 • Bảng chỉ số tùy chỉnh
 • Bảng chỉ số trạng thái và tổng quan yêu cầu
 • Bảng chỉ số phản hồi, giải pháp & FCR
 • Bảng chỉ số nâng cao
 • Lên lịch báo cáo
 • Ứng dụng di động Analytics (Radar)
 • Quyền của nhân viên & Bảo mật dữ liệu
 • Hồ sơ (hạn chế quyền truy cập tính năng)
 • Vai trò
 • Kiểm soát truy cập cấp trường
 • Quyền truy cập Chia sẻ dữ liệu
 • Tuân thủ GDPR
 • Hỗ trợ
 • Email
 • Điện thoại
 • Chat
Standard800/người dùng/tháng thanh toán hàng nămDÙNG THỬ MIỄN PHÍ
 • 5 kênh
 • 1
 • 5
 • 1 Thương hiệu
 • 20 thẻ/yêu cầu
 • 5
 • 5/Mô-đun
 • 5
 • 4
 • Chỉ nhiệm vụ
 • 50 trường/mô-đun
 • Giới hạn
 • 50
 • 10
 • 6
 • 5
Professional1.400/người dùng/tháng thanh toán hàng nămDÙNG THỬ MIỄN PHÍ
 • 10 kênh
 • 1/Bộ phận
 • 10/Bộ phận
 • 1 Thương hiệu
 • 30 thẻ/yêu cầu
 • 10/Bộ phận
 • 15/Bộ phận
 • 15/Bộ phận/Mô-đun
 • 15/Bộ phận
 • 10/Bộ phận
 • 1/Bộ phận
 • 150 trường/mô-đun
 • 10 bộ phận
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Giới hạn
 • 25
 • 25
Enterprise2.400/người dùng/tháng thanh toán hàng nămDÙNG THỬ MIỄN PHÍ
 • 100 kênh
 • 1/Bộ phận
 • 20/Bộ phận
 • 2 thương hiệu hoặc 1 thương hiệu/bộ phận nếu nhiều thương hiệu
 • 50 thẻ/yêu cầu
 • 15/Bộ phận
 • 30/Bộ phận
 • 30/Bộ phận/Mô-đun kèm các chức năng tùy chỉnh
 • 30/Bộ phận
 • 20/Bộ phận
 • 20/Bộ phận
 • 230 trường/mô-đun
 • 50 bộ phận
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 50
 • 250

Dùng thử Zoho Desk Express

Một hệ thống tạo yêu cầu đơn giản dành cho các cá nhân và nhóm nhỏ muốn bắt đầu tự động hóa dịch vụ khách hàng của họ.

 • Tạo yêu cầu
 • Mạng xã hội
 • Analytics

400 /người dùng/tháng thanh toán hàng năm hoặc

550/người dùng/tháng thanh toán hàng tháng

Đăng ký ngayExpress được giới hạn tối đa 5 người dùng*

Chúng tôi cũng có tài khoản miễn phí để đáp ứng những nhu cầu hỗ trợ tối thiểu. Dùng thử ngay

Mang lại giá trị về ba mặt

Lợi thế của Zoho Desk

Minh bạch
về giá

Thanh toán đúng giá, nhận sản phẩm đầy đủ. Không có chi phí ẩn về lâu dài.

Thời gian triển khai
nhanh hơn

Giảm thiểu tình trạng gián đoạn hoạt động vì Zoho Desk có thời gian triển khai nhanh hơn 50% so với các đối thủ cạnh tranh.

Khả năng ứng dụng
cao hơn

Trải nghiệm người dùng trực quan cho phép bạn tận dụng tốt hơn chức năng của Zoho Desk và cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời ngay lập tức.

Chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của khách hàng

Zoho đã đi đầu trong việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng trong lĩnh vực SaaS. Chúng tôi đã thực hiện một số bước để đặt quyền riêng tư của khách hàng vào trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm - điều tạo cho chúng tôi sự khác biệt hoàn toàn so với đối thủ cạnh tranh.

Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của khách hàng tại Zoho Desk
 • Quyền sở hữu toàn bộ hệ thống công nghệ

  Hạn chế tối thiểu sự phụ thuộc vào các bên thứ ba trong cung cấp dịch vụ.

 • Không có giám sát phụ trợ

  Các trang web của chúng tôi không có công cụ theo dõi của bên thứ ba để ngăn các công ty theo dõi hành vi của bạn trên các trang web của chúng tôi.

 • Không có một nhà cung cấp quảng cáo nào trên mạng của chúng tôi

  Mối quan hệ kinh doanh là giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng, và Zoho không cung cấp không gian để các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo có thể thu lợi từ các mối quan hệ kinh doanh này.

 • Không kiếm lời kép

  Bạn trả tiền để sử dụng dịch vụ mà bạn muốn - không hơn, không kém. Zoho không có giao dịch cửa sau với các đại lý thông tin để bán dữ liệu của bạn.

Nhờ có Zoho Desk, chúng tôi đã thoát khỏi các quy trình bảng tính cũ và thực sự hợp lý hóa các chức năng dịch vụ khách hàng của mình. Sản phẩm này đã giúp chúng tôi cắt giảm gần một nửa thời gian chăm sóc (phản hồi) khách hàng. Chúng ta quản lý hàng ngàn cuộc trò chuyện với khách hàng hàng ngày trên nhiều kênh. Với Zoho Desk, chúng tôi có thể làm điều này từ một nơi duy nhất.

Paul GrimesPhó Chủ tịch phụ trách tiếp thị, Lubrication Engineers International Ltd.

Với cách thức được sắp xếp khoa học để giải quyết mọi yêu cầu từ người lao động nhập cư và khả năng theo dõi toàn bộ quá trình cho đến khi người lao động nhập cư nhận được sự trợ giúp, HealthServe hiện tự tin sẽ hướng tới phạm vi đối tượng rộng hơn.

Michael CheahGiám đốc điều hành, HealthServe Ltd.

Tham gia cùng hơn 100.000 người dùng
của chúng tôi trên khắp thế giới

BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ NGAY BÂY GIỜ customer-logos

Câu hỏi thường gặp về giá

Mở rộng tất cảThu gọn tất cả
Tôi có được nhận bản demo của Zoho Desk không?

Có, chúng tôi hân hạnh trình diễn Zoho Desk thông qua một buổi hội nghị trên web vào thời điểm thuận tiện cho bạn. Phiên trình bày bản demo kéo dài trong một giờ. Để xếp lịch phiên trao đổi riêng của bạn, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sales@zohocorp.com.

Dữ liệu của tôi có được an toàn không?

Chúng tôi luôn cố gắng giữ an toàn và bảo mật dữ liệu của bạn. Các cơ sở của chúng tôi có tính năng bảo mật 24/7/365 nghiêm ngặt thông qua giám sát video, truy cập sinh trắc học và hệ thống giám sát hỏa hoạn, lũ lụt và trộm cắp tiên tiến. Hệ thống bảo mật mạng của chúng tôi sử dụng các công nghệ mới nhất có chức năng phát hiện, mã hóa và ngăn chặn xâm nhập. Tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo vệ dữ liệu của Zoho.

Có bản dùng thử miễn phí không?

Tham gia và tạo tài khoản Zoho Desk của bạn ngay hôm nay để kích hoạt bản dùng thử miễn phí 15 ngày cho bất kỳ gói nào mà bạn muốn dùng thử. Tùy chỉnh, cấu hình và khám phá tất cả các tính năng mạnh mẽ của Zoho Desk mà không cần cung cấp thẻ tín dụng.

Tôi có thể thanh toán như thế nào?

Chúng tôi chấp nhận phương thức thanh toán bằng Visa, MasterCard, American Express và PayPal. Chúng tôi cũng chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản bằng séc đối với những gói đăng ký hàng năm.

Tôi có thể thay đổi gói trong quá trình dùng thử không?

Có, chúng tôi khuyến khích bạn thay đổi các gói để khám phá gói phù hợp nhất cho tổ chức của bạn. Bấm vào liên kết Dùng thử các phiên bản khác để chuyển đổi từ gói hiện tại trong thời gian dùng thử.

Tôi có thể hủy đăng ký không?

Bất cứ lúc nào cảm thấy không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được hoàn tiền đầy đủ dựa trên chính sách hoàn tiền của công ty chúng tôi.

Điều gì xảy ra khi bản dùng thử của tôi kết thúc?

Sau khi bản dùng thử hết hạn, bạn sẽ cần phải mua đăng ký hàng tháng/hàng năm. Tài khoản dùng thử sẽ trở thành tài khoản vĩnh viễn và vẫn giữ nguyên tất cả dữ liệu và tùy chỉnh.

Tôi có đủ điều kiện để được giảm giá không?

Có, chúng tôi giảm giá cho các cam kết sử dụng hàng năm trả trước. Biểu giá sử dụng hàng năm trên trang này cho thấy mức chiết khấu. Chúng tôi cũng có biểu giá đặc biệt nếu bạn là tổ chức phi lợi nhuận hoặc tổ chức giáo dục.