TỰ ĐỘNG HÓA BỘ PHẬN TRỢ GIÚP

Cấp độ dịch vụ, hợp đồng và còn nhiều hơn nữa.

Một bàn làm việc có tổ chức là dấu hiệu của đầu óc có tổ chức. Điều này cũng đúng với bộ phận trợ giúp. Sắp xếp tất cả nỗ lực dịch vụ khách hàng với tính năng tự động hóa bộ phận trợ giúp cơ bản từ Zoho Desk. Thêm giờ làm việc của bạn và danh sách các ngày lễ. Sử dụng các cấp độ dịch vụ và hợp đồng để đảm bảo rằng bạn thực hiện tất cả các cam kết của mình. Tất cả các quy tắc tự động hóa nâng cao của bạn dựa trên các đối tượng quản lý phân tích cơ bản này.

service-levels

Mỗi yêu cầu đều có người phụ trách phù hợp.

Yêu cầu phải được phân công cho các nhân viên trước khi trả lời nhưng làm điều đó theo cách thủ công là sự lãng phí tiềm năng con người. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện phân công yêu cầu và tự động hóa quy trình này. Bây giờ tất cả những gì bạn cần làm là đặt tiêu chí và tạo quy tắc. Xem mỗi yêu cầu phân công đến đúng người trong nhóm của bạn.

finds-match
escalate-tickets

Tăng cấp yêu cầu. Tránh thảm họa.

Tất cả chúng ta đã nhìn thấy những yêu cầu chưa có phản hồi kịp thời. Đối với người quản lý, điều thực sự quan trọng là những yêu cầu này sẽ được họ chú ý ngay lập tức khi quá hạn. Với một bộ quy tắc đơn giản, yêu cầu này được tự động tăng cấp dựa trên SLA. Nếu điều đó chưa đủ, các yêu cầu cũng có thể được tự động phân công cho một nhân viên khác.

Cốc, cốc. Sau đây là thông báo.

Tin tưởng và minh bạch luôn đồng hành. Dù đó là dịch vụ khách hàng hoặc bất cứ điều gì khác, chúng luôn đi đôi với nhau. Khách hàng phải được thông báo về các cập nhật trong yêu cầu của họ và nhân viên phải được thông báo về phản hồi của khách hàng. Tất cả quy trình này có thể được tự động hóa. Thậm chí là bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các thông báo này.

Tíc tắc. Tíc tắc.

Đừng bỏ qua yêu cầu. SLA giúp bạn đặt thời gian đến hạn cho yêu cầu dựa trên các tiêu chí như kênh khởi tạo yêu cầu, khách hàng đã đưa ra yêu cầu và trạng thái của yêu cầu. Chức năng này giúp nhân viên của bạn quyết định yêu cầu nào cần sự chú ý của họ ngay lập tức và yêu cầu nào có thể được giải quyết sau.

Tự động hóa workflow linh hoạt, toàn diện.

Quy trình đối với kinh doanh giống như là bộ xương đối với cơ thể con người. Không thể nhìn thấy quy trình từ thế giới bên ngoài nhưng đó lại tạo ra sự khác biệt. Tự động hóa workflow trong Zoho Desk được thiết kế cực kỳ linh hoạt để thực hiện đơn giản. Tự động hóa các hoạt động thường xuyên. Cải thiện năng suất của nhóm bạn. Mang đến nhiều sự hài lòng hơn.

encompassing-workflow