Chuẩn bị dữ liệu để đào tạo mô hình ML (học máy)

Thực hiện thu thập, làm sạch và xử lý trước dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu thành đặc điểm và ghi nhãn dữ liệu bằng Zoho Dataprep.

DataPrep cho học máy

Chuẩn bị dữ liệu cho mô hình ML với các chuyển đổi có thể lặp lại và sử dụng lại

Zoho DataPrep giúp khắc phục các vấn đề mà các nhà phân tích dữ liệu và nhà khoa học phải đối mặt - những người dành hơn 80% thời gian để chuẩn bị dữ liệu trước khi sử dụng dữ liệu trong các mô hình học máy.

 • Xóa dữ liệu trùng lặp

  Các mục trùng lặp trong dữ liệu là một trong những vấn đề thường gặp nhất trong quá trình chuẩn bị dữ liệu cho học máy. Zoho DataPrep giúp bạn loại bỏ dữ liệu trùng lặp bằng cách xác định các dữ liệu trùng lặp dựa trên các cột hoặc toàn bộ hàng.

 • Khắc phục dữ liệu không hợp lệ và bị thiếu

  Zoho DataPrep cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy dữ liệu không hợp lệ và bị thiếu bằng biểu đồ chất lượng dữ liệu, đồng thời giúp bạn khắc phục bằng các đề xuất thông minh. Khắc phục các giá trị bị thiếu bằng cách sử dụng giá trị tĩnh, giá trị trung bình của cột, kỹ thuật điền khuyết tiến hoặc lùi hoặc chỉ lọc và xóa các hàng có giá trị trống.

 • Phân tách và tổng hợp

  Tách và trích xuất các đặc điểm hữu ích cho mô hình học máy từ một cột bằng cách phân chia dữ liệu ra thành các dữ liệu thành phần. Một số đặc điểm khác cũng có thể được tổng hợp thành một cột nếu có ý nghĩa với mô hình ML.

 • Phân tích dữ liệu phi cấu trúc

  Dữ liệu có sẵn trong tập tin nhật ký hoặc tập tin văn bản có thể được trích xuất bằng cách sử dụng các chuyển đổi lựa chọn thông minh và các phương pháp trích xuất văn bản khác có sẵn trong Zoho DataPrep. Cú pháp mẫu tùy chỉnh giúp người dùng biểu đạt hiệu quả hơn nhiều so với regex.

 • Phân loại dữ liệu

  Nhóm dữ liệu số liên tục thành dữ liệu phân loại, bằng cách phân loại dữ liệu thành các bộ chứa. Tạo các bộ chứa phân vị, cách đều hoặc tùy chỉnh bằng DataPrep.

Phân tích tỷ lệ thành công - thất bại về doanh số - Zoho Analytics
Báo cáo phân tích đại diện bán hàng - Zoho Analytics
Phân tích dữ liệu bán hàng bộ phận trợ giúp - Zoho Analytics
Phân tích bán hàng hoạt động trên nền tảng công nghệ AI - Zoho Analytics

Cải thiện hiệu suất của mô hình học máy với dữ liệu ngăn nắp hơn

 • Icon

  Nhiều nguồn

  Nhập dữ liệu vào Zoho DataPrep từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm tập tin, API REST, dịch vụ lưu trữ đám mây, cơ sở dữ liệu và máy chủ FTP

 • Icon

  Cải thiện chất lượng dữ liệu

  Khắc phục các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong dữ liệu của bạn để cải thiện độ chính xác của mô hình học máy.

 • Icon

  Chuyển đổi và làm giàu

  Sử dụng hơn 250 kỹ thuật chuyển đổi để chuyển đổi, làm giàu và chuẩn bị dữ liệu để phục vụ cho các mô hình học máy mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác mã hóa nào.

 • Icon

  Lập danh mục dữ liệu

  Phân loại và lập danh mục dữ liệu, cũng như đánh dấu các tập dữ liệu đã sẵn sàng để sử dụng cho việc đào tạo mô hình học máy.

Các cổng kết nối liên quan khác

Xem thêm
 • Zoho CRM

   
 • Salesforce CRM

   
 • HubSpot CRM

   
 • Microsoft Dynamics CRM

   
 • Analyze other CRM data

   
Icon

"Tôi thích cách Zoho Analytics tích hợp với Zoho CRM. Trực quan hóa dữ liệu CRM một cách dễ dàng chính là những điều tôi đang tìm kiếm."

Brad Kline

Phó Tổng Giám đốc Điều hành, Global Select Advisors

Biểu tượng

"Zoho Dataprep đã giảm thời gian làm sạch và nhập dữ liệu của chúng tôi từ nhiều giờ xuống còn vài phút. Tôi có thể cung cấp cho khách hàng khả năng theo dõi các số liệu thống kê chính tốt hơn vì giờ đây tôi đã có một phương pháp tự động để nhập dữ liệu bên thứ ba của khách hàng."

Bob Sullivan JD

COO, Vector Solutions

Hãy làm sạch dữ liệu cho học máy ngay bây giờ!

ĐĂNG KÝ BẢN BETA