Chuẩn bị dữ liệu cho học máy

Chuẩn bị dữ liệu hiệu quả đảm bảo các thuật toán học máy nhận được dữ liệu chất lượng cao. Từ đó cải thiện độ chính xác và tính mạnh mẽ của mô hình. Sử dụng công cụ chuẩn bị dữ liệu của chúng tôi để tạo ra dữ liệu được chọn lọc kỹ càng cho các dự án học máy của bạn.

Chuẩn bị dữ liệu cho Học máy - Zoho DataPrep

Cách thức các công cụ chuẩn bị dữ liệu hiện đại hỗ trợ trong dự án Học máy

Các công cụ Chuẩn bị dữ liệu như Zoho DataPrep cho phép chuyên gia dữ liệu khám phá, làm sạch, kết hợp và định hình dữ liệu trực quan và tương tác để đào tạo và triển khai các mô hình học máy và quy trình dữ liệu sản xuất để tăng tốc đổi mới với AI. Công cụ này cắt giảm thời gian chuẩn bị dữ liệu, chẳng hạn như loại bỏ các mục nhập trùng lặp và mục nhập không hợp lệ, đồng thời cho phép các nhà khoa học dữ liệu tập trung vào kiến thức chuyên sâu và phân tích. Các nhóm có thể cộng tác, sử dụng lại và chia sẻ nguồn dữ liệu, bộ dữ liệu và phương pháp.

Các bước chính liên quan đến việc chuẩn bị dữ liệu cho học máy

 • Xóa dữ liệu trùng lặp

  Các mục trùng lặp trong dữ liệu là một trong những vấn đề thường gặp nhất trong quá trình chuẩn bị dữ liệu cho học máy. Zoho DataPrep giúp bạn loại bỏ dữ liệu trùng lặp bằng cách xác định các dữ liệu trùng lặp dựa trên các cột hoặc toàn bộ hàng.

 • Khắc phục dữ liệu không hợp lệ và bị thiếu

  Zoho DataPrep cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy dữ liệu không hợp lệ và bị thiếu bằng biểu đồ chất lượng dữ liệu, đồng thời giúp bạn khắc phục bằng các đề xuất thông minh. Khắc phục các giá trị bị thiếu bằng cách sử dụng giá trị tĩnh, giá trị trung bình của cột, kỹ thuật điền khuyết tiến hoặc lùi hoặc chỉ lọc và xóa các hàng có giá trị trống.

 • Phân tách và tổng hợp

  Tách và trích xuất các đặc điểm hữu ích cho mô hình học máy từ một cột bằng cách phân chia dữ liệu ra thành các dữ liệu thành phần. Một số đặc điểm khác cũng có thể được tổng hợp thành một cột nếu có ý nghĩa với mô hình ML.

 • Phân tích dữ liệu phi cấu trúc

  Dữ liệu có sẵn trong tập tin nhật ký hoặc tập tin văn bản có thể được trích xuất bằng cách sử dụng các chuyển đổi lựa chọn thông minh và các phương pháp trích xuất văn bản khác có sẵn trong Zoho DataPrep. Cú pháp mẫu tùy chỉnh giúp người dùng biểu đạt hiệu quả hơn nhiều so với regex.

 • Phân loại dữ liệu

  Nhóm dữ liệu số liên tục thành dữ liệu phân loại, bằng cách phân loại dữ liệu thành các bộ chứa. Tạo các bộ chứa phân vị, cách đều hoặc tùy chỉnh bằng DataPrep.

Dọn sạch dữ liệu cho Học máy - Zoho DataPrep
Chuẩn bị dữ liệu để đào tạo mô hình ML - Zoho DataPrep
Trích xuất và chuẩn bị dữ liệu cho học máy - Zoho DataPrep
Phân tích dữ liệu phi cấu trúc - Zoho DataPrep
Gộp và phân loại dữ liệu cho học máy - Zoho DataPrep

Cải thiện hiệu suất của mô hình học máy với dữ liệu ngăn nắp hơn

 • Icon

  Nhiều nguồn

  Nhập dữ liệu vào Zoho DataPrep từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm tập tin, API REST, dịch vụ lưu trữ đám mây, cơ sở dữ liệu và máy chủ FTP

 • Icon

  Cải thiện chất lượng dữ liệu

  Khắc phục các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong dữ liệu của bạn để cải thiện độ chính xác của mô hình học máy.

 • Icon

  Chuyển đổi và làm giàu

  Sử dụng hơn 250 kỹ thuật chuyển đổi để chuyển đổi, làm giàu và chuẩn bị dữ liệu để phục vụ cho các mô hình học máy mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác mã hóa nào.

 • Icon

  Lập danh mục dữ liệu

  Phân loại và lập danh mục dữ liệu, cũng như đánh dấu các tập dữ liệu đã sẵn sàng để sử dụng cho việc đào tạo mô hình học máy.

Icon
Icon

"Zoho Dataprep đã giảm thời gian làm sạch và nhập dữ liệu của chúng tôi từ nhiều giờ xuống còn vài phút. Tôi có thể cung cấp cho khách hàng khả năng theo dõi các số liệu thống kê chính tốt hơn vì giờ đây tôi đã có một phương pháp tự động để nhập dữ liệu bên thứ ba của khách hàng."

Luison
Bob Sullivan JD

COO, Vector Solutions

Hãy làm sạch dữ liệu cho học máy ngay bây giờ!

ĐĂNG KÝ BẢN BETA