Phân chia dữ liệu bán hàng thành các Vùng. Tập trung vào những vùng quan trọng.

Khi chúng ta làm việc với một khối lượng lớn dữ liệu bán hàng, thường sẽ khó hình dung mối quan hệ giữa hai tham số chỉ bằng cách xem dữ liệu thô trong biểu đồ hai chiều thông thường như biểu đồ thanh hoặc biểu đồ hình tròn. Thành phần Vùng trong Zoho CRM sẽ giúp hiển thị dữ liệu của bạn theo các vùng riêng biệt để bạn dễ hiểu và dễ phân tích các khu vực bạn đang làm tốt cũng như các khu vực cần chú ý.

Đưa ra quyết định nhanh hơn bằng cách phân loại dữ liệu của bạn

Bạn cần xem chiến dịch quảng cáo nào đang hoạt động hiệu quả nhất trên nhiều kênh khác nhau? Hay đại diện bán hàng nào chốt được nhiều giao dịch nhất ở nhiều khu vực? Với Vùng, bạn có thể nhóm dữ liệu của mình thành bốn vùng và xác định mức độ hiệu quả của từng chiến dịch quảng cáo hoặc hiệu quả công việc của từng đại diện bán hàng dựa trên kết quả hiện tại của chiến dịch/ đại diện bán hàng so với vùng lý tưởng.

campaings

Có được cái nhìn rõ ràng hơn về dữ liệu của bạn với các thành phần Vùng nâng cao

Bạn có thể chọn phân chia đều các vùng hoặc tùy chỉnh chúng theo cách bạn muốn. Ví dụ: Nhóm tiếp thị của bạn muốn tập trung nỗ lực của họ vào các sản phẩm có doanh số cao. Nếu doanh số bán sản phẩm của bạn được vẽ theo lợi nhuận, bạn có thể sử dụng một giá trị tùy chỉnh để phân chia các trục và xác định các sản phẩm mang về lợi nhuận hàng đầu cho bạn.

unit-zone

Bạn có thể đánh giá những thông tin gì qua
thành phần Vùng?

  • Tổng doanh thu bán hàng so với Lợi nhuận
  • Số lượng giao dịch đã chốt so với Quy mô giao dịch
  • Số lượng sản phẩm đã bán theo khu vực so với Doanh thu
  • Hiệu quả tạo khách hàng tiềm năng dựa trên nguồn
  • So sánh hiệu suất của người dùng có các vai trò khác nhau trong công ty
  • So sánh hiệu suất của chiến dịch tiếp thị trên các kênh khác nhau