Tạo các bài thuyết trình bán hàng thông minh hơn với Zia

Bạn có thấy khó thu hẹp những sản phẩm nào bạn nên chào hàng với khách hàng tiềm năng không? Bây giờ Zia có thể giúp bạn tìm sản phẩm mà khách hàng tiềm năng có nhiều khả năng quan tâm nhất. Zia thu thập dữ liệu từ mọi điểm tiếp xúc mà liên hệ tương tác với thương hiệu của bạn và có thể phân tích dữ liệu để giúp bạn viết bài thuyết trình bán hàng hiệu quả.

Anticipate your customer needs and recommend the right products

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Khám phá các sản phẩm đi kèm với nhau
  • Bán gia tăng và bán chéo có ngữ cảnh
  • Tìm đúng sản phẩm để rao hàng

Tìm hiểu những gì khách hàng của bạn cần

Zia theo dõi mọi hoạt động tìm kiếm của khách hàng tiềm năng, chi tiết mua hàng, sở thích, yêu cầu và kiểu hành vi để hiểu rõ sở thích của họ. Cô có thể sử dụng thông tin này để đề xuất các sản phẩm phù hợp nhất với các khách hàng tiềm năng cụ thể này.

Bán chéo có ngữ cảnh

Một số sản phẩm và dịch vụ nhất định thường được mua cùng nhau, ngay cả khi chúng không nhất thiết được bán theo gói. Nếu người mua một đôi giày trên mạng, họ cũng có thể sẽ quan tâm đến vớ. Zia duy trì danh sách các sản phẩm mà mọi người có khả năng mua và đưa ra đề xuất dựa trên các lần mua trước đó mà những người tương tự đã thực hiện.

Dự đoán các giao dịch mua hàng lặp lại

Nếu bạn bán các sản phẩm tiêu dùng cần phải mua lại thường xuyên (chẳng hạn như các sản phẩm cạo râu hoặc bàn chải đánh răng), Zia có thể khuyên khách hàng nên mua lại sau một khoảng thời gian đã định. Sản phẩm dùng trong một tháng của bạn sắp hết hạn phải không? Hãy tận dụng cơ hội đó để tiếp cận!

Thiết lập rất đơn giản

Dễ dàng thiết lập đề xuất sản phẩm bằng quy trình tạo từng bước được hướng dẫn của Zia. Bạn có thể chọn đề xuất những gì, khi nào nên đề xuất và nên đề xuất với ai chỉ bằng vài cú nhấp chuột!