Tự động hóa. Năng suất cao

Ranh giới bỏ lỡ các bước tiếp theo với khách hàng là rất mong manh khi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị. Tính năng tự động hóa workflow của Zoho CRM giúp giờ làm việc của bạn hiệu quả hơn vì nó đã hoàn thành các công việc thường nhật thay bạn.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Tự động hóa công việc thường nhật của quy trình bán hàng ngay lập tức hoặc vào một ngày sau đó
  • Xâu chuỗi nhiều quy tắc trong một quy trình công việc
  • Phân tích hiệu suất tự động hóa workflow của bạn với Zia Intelligence

Một quy tắc. Nhiều điều kiện

Có rất nhiều việc bạn cần phải làm hàng ngày, từ gửi email cho khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng đến cập nhật các trường bắt buộc. Quy tắc workflow sẽ giúp giải quyết công việc bằng cách tự động kích hoạt các hành động khi điều kiện quy định được đáp ứng. Thiết lập tối đa 10 điều kiện cho một quy tắc và tăng hiệu quả của một workflow lên 10 lần.

Zoho CRM theo dõi cách thức của bạn

Hành động đúng đắn trong các giai đoạn then chốt của quy trình bán hàng là vô cùng quan trọng. Zoho CRM tích hợp các hành động định sẵn như gửi email, lập lịch thực hiện nhiệm vụ và cập nhật các trường để bạn tự động hóa nhiều hoạt động bán hàng thường nhật khác nhau ngay tức thì hoặc vào một ngày sau đó. Đồng thời bạn cũng có thể xác định thao tác tùy chỉnh riêng thông qua Zoho Developer để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh cụ thể của bạn, chẳng hạn như gửi thông báo SMS tùy biến cho khách hàng khi đơn hàng của họ đã được xác nhận, phân phối hoặc đã gửi.

Tự động hóa các hoạt động sau email

Tự động hóa các hoạt động theo dõi trong hộp thư đến của bạn để tăng tốc quy trình bán hàng và cải thiện năng suất của đội ngũ. Tự động tạo địa chỉ liên hệ mới khi bạn nhận được email từ địa chỉ mới và thông báo cho nhóm của bạn bất cứ khi nào bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng. Bạn có thể gọi cho một webhook hoặc thậm chí tự động cập nhật một trường, hãy thông báo cho người gửi nếu email đã được mở hoặc nhấp vào hoặc thậm chí gửi thông báo hoặc theo dõi dựa trên trạng thái của email. Zoho CRM cho phép bạn tự động hóa các hoạt động email để đội ngũ của bạn có thể tập trung vào bán hàng.

Zia tìm thấy các mẫu và quy trình việc gợi ý

Zia lọc qua nhật ký kiểm tra và lịch sử hoạt động để xác định các mẫu hình trong dữ liệu của bạn và đề xuất quy trình công việc tạo sẵn để giúp quá trình bán hàng của bạn dễ dàng hơn. Bạn có thể chọn triển khai các quy trình công việc này ngay lập tức hoặc chỉnh sửa nếu cần, cho phép đội ngũ kinh doanh tiết kiệm thời gian và tập trung chốt giao dịch.

Phân tích và tối ưu hóa quy trình công việc với các báo cáo chuyên sâu

Phân tích hiệu quả quy trình công việc với hiệu suất chi tiết của từng hành động được thiết lập trong quy trình. Điều này giúp bạn xác định các phần của quy trình công việc cần được điều chỉnh, cho phép bạn tối ưu hóa các nhiệm vụ tự động của mình.

Tính năng liên quan