Biểu mẫu thông minh hơn dành cho đội ngũ bán hàng hiệu quả

Thông tin khách hàng thúc đẩy doanh nghiệp của bạn. Wizards cho phép đội ngũ kinh doanh của bạn thu thập thông tin từ khách hàng tiềm năng và khách hàng thông qua một chuỗi biểu mẫu được hợp lý hóa. Hợp nhất các tùy chỉnh như bố cục, quy tắc bố cục và quy tắc xác thực trong một trình hướng dẫn duy nhất để loại bỏ các chướng ngại. Giúp đội ngũ kinh doanh của bạn tăng năng suất hơn và nắm bắt dữ liệu khách hàng chính xác với Wizards.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Tạo chuỗi biểu mẫu theo ngữ cảnh để thu thập thông tin khách hàng một cách hiệu quả
  • Kích hoạt hành động tự động giữa các biểu mẫu và sau khi gửi
  • Giám đốc kinh doanh có thể hướng dẫn đại diện theo hướng dẫn và cung cấp kịch bản cuộc gọi

Thu thập thông tin theo ngữ cảnh

Thu thập và nhập các loại thông tin khách hàng khác nhau vào CRM có thể là một quá trình phức tạp khi bạn chỉ sử dụng một biểu mẫu tạo hồ sơ tiêu chuẩn duy nhất. Thiết kế lại quy trình tạo hồ sơ của bạn để tạo một chuỗi các biểu mẫu ngữ cảnh cho phép đội ngũ kinh doanh thu thập đúng thông tin ở đúng bước trong chuỗi. Đảm bảo dữ liệu khách hàng chất lượng tốt hơn với Wizards.

Giải mã cấu trúc màn hình tạo hồ sơ của bạn theo một chuỗi biểu mẫu

Giao diện kéo và thả để thiết lập nhanh

Trình tạo trực quan cho phép bạn kéo các cấu phần biểu mẫu thả và xác định luồng biểu mẫu bằng Wizards. Khái niệm hóa trình tự, xây dựng trình hướng dẫn và bắt đầu thu thập dữ liệu của bạn.

Dễ dàng xây dựng một Wizards với giao diện kéo và thả

Xử lý sự lộn xộn để có trải nghiệm người dùng tốt hơn

Chọn diện mạo chuỗi biểu mẫu của bạn. Thay đổi các khía cạnh khác nhau như các trường được bao gồm trong mỗi biểu mẫu và các nút có các hành động liên quan của chúng. Bạn thậm chí có thể chọn các nút ẩn, hiển thị, bật hoặc tắt dựa trên thông tin đã nhập. Cung cấp cho đội ngũ kinh doanh của bạn trải nghiệm thực sự tinh gọn và tập trung với Wizards.

Tùy chỉnh từng màn hình theo trình tự để hướng dẫn đại diện bán hàng của bạn một cách tốt nhất

Loại bỏ tùy biến gây trở ngại

Trong nhiều trường hợp, bố trí, quy tắc bố trí, trường có điều kiện và quy tắc xác thực đã được người quản trị của bạn thiết lập. Bây giờ, bạn có thể hợp nhất các cài đặt tùy chỉnh này trong một trình hướng dẫn duy nhất, loại bỏ nhu cầu Quản trị viên để duy trì cài đặt tùy chỉnh riêng biệt trên tài khoản CRM.

Hợp nhất các tùy chỉnh mô-đun như bố cục, quy tắc bố cục, các trường có điều kiện trong một trình hướng dẫn duy nhất