Biểu mẫu web thông minh dành cho tiếp thị kỹ thuật số

Các chiến dịch tiếp thị tốt nhất sẽ tạo ra khách hàng tiềm năng chất lượng cho đội ngũ kinh doanh. Từ trang đích đến biểu mẫu liên hệ, nắm bắt mọi thông tin khách hàng trong CRM chỉ với một bước. Zoho CRM cung cấp cả biểu mẫu web tùy chỉnh và dựng sẵn để biến các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số của bạn thành cỗ máy tạo khách hàng tiềm năng.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Nắm bắt người truy cập trang web thật sự quan tâm và tương tác với họ ngay lập tức
  • Tự động hóa quy trình tạo khách hàng tiềm năng và phân công khách hàng tiềm năng tương lai cho đại diện phù hợp
  • Gửi trả lời tự động khi người truy cập gửi thông tin của họ lên website

Tạo biểu mẫu mà không cần phải viết dòng mã nào

Khởi động chiến dịch tiếp thị ngay lập tức. Dùng trình chỉnh sửa biểu mẫu web, chỉ cần kéo và thả các trường yêu cầu và thiết kế biểu mẫu theo cách bạn muốn.

Thu thập khách hàng tiềm năng trực tiếp vào CRM của bạn

Biễu mẫu web-to-lead cho phép hợp lý hóa việc tạo khách hàng tiềm năng bằng cách thu thập thông tin người truy cập website trực tiếp vào CRM. Xác minh, phê duyệt và tự động phân công khách hàng tiềm năng cho đại diện bán hàng phụ trách với tính năng phân bổ luân phiên.

Tạo ở đây. Xuất bản ở mọi nơi

Dễ dàng lưu trữ các biểu mẫu web dựng sẵn trong Google Site, Unbounce, Joomla và các hệ thống quản lý nội dung khác.

Cải thiện việc tạo khách hàng tiềm năng bằng cách phân tích hiệu suất của biểu mẫu web

Biểu mẫu web thường là đầu mối liên hệ đầu tiên của khách hàng với tổ chức của bạn. Lựa chọn của khách hàng tiềm năng để gửi thông tin của họ hoặc không tùy thuộc vào cách bạn đã cấu trúc biểu mẫu của mình. Đo lường cách thức các biểu mẫu web khác nhau hoạt động bằng cách theo dõi từng trường và dữ liệu địa lý. Xác định các khu vực tiếp xúc có thể khiến khách hàng tiềm năng giảm xuống và loại bỏ những khu vực đó. Đo lường và cải thiện chất lượng khách hàng tiềm năng bằng cách phân bổ doanh thu được tạo trực tiếp đến các biểu mẫu mà khách hàng tiềm năng đi qua.