Dành ít thời gian điều hướng CRM để có thêm thời gian tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Zoho CRM có thể phóng to với các chế độ xem khác nhau cho phép bạn nhắm mục tiêu vào khách hàng tiềm năng nóng nhất, ưu tiên các giao dịch quan trọng nhất và cải thiện tỷ lệ chốt giao dịch. Định vị một bộ hồ sơ cụ thể phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn và sử dụng các hồ sơ đó để thực hiện những hoạt động mở rộng trong CRM.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Tạo các chế độ xem theo đặc trưng ngành nghề cung cấp ngữ cảnh cần thiết cho dữ liệu trong CRM
  • Xử lý nhanh những thông tin lộn xộn và dễ dàng tìm thấy dữ liệu bạn cần
  • Nhận dự đoán về khách hàng tiềm năng và tỷ lệ chốt giao dịch để tập trung vào các phương pháp phù hợp

Canvas - Vượt trội so với chế độ xem thông thường

Hãy quên việc sắp xếp dữ liệu dạng bảng truyền thống trong CRM đi. Chỉ cần liệt kê hồ sơ theo cách muốn xem với chế độ xem canvas đầu tiên có mặt trong lĩnh vực này. Thêm hình ảnh để dễ nhận dạng, sử dụng các nút tùy chỉnh để tạo trường theo ý bạn và tùy chỉnh hoàn toàn chế độ xem danh sách dựa trên nhu cầu kinh doanh của bạn.

Tạo các chế độ xem theo đặc trưng ngành nghề cho dữ liệu CRM bằng chế độ xem Canvas để có trải nghiệm CRM theo ngữ cảnh

Chế độ xem giao dịch của CRM

Chế độ xem giao dịch của CRM không đơn thuần chỉ là một bảng Kanban. Bản tóm tắt trực quan về các giao dịch được phân khúc và ưu tiên dựa trên giai đoạn cho phép bạn theo dõi và xúc tiến mọi hoạt động. Tạo chế độ xem tùy chỉnh để tập trung vào các giao dịch được tạo trong tháng, chốt trong tháng, hay thuộc sở hữu của một người dùng cụ thể, v.v. Kéo và thả các giao dịch từ giai đoạn bán hàng này sang giai đoạn bán hàng khác và xem số liệu thay đổi ngay lập tức.

Theo dõi các giao dịch quan trọng với một chế độ xem cho phép bạn hiểu và ưu tiên các cơ hội bạn cần theo đuổi và dễ dàng chuyển các cơ hội đó sang các giai đoạn khác nhau bằng chức năng kéo thả

Nhìn thấy tương lai

Đừng chỉ xem dữ liệu mà hãy dự đoán xu hướng bán hàng trong tương lai. Zia, trợ lý bán hàng sử dụng AI, nắm bắt những thông tin chuyên sâu từ mọi hoạt động kinh doanh và cho bạn biết thông tin tổng quan về các khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi để chốt một giao dịch. Lọc khách hàng tiềm năng/giao dịch dựa trên điểm dự đoán của họ, biết các giao dịch nào hiện đang gặp rắc rối trong quy trình và xác định khả năng tiến tới chốt giao dịch.

Tập trung các phương pháp bằng cách nhận biết hồ sơ nào có xác suất chuyển đổi hoặc khả năng chốt cao hơn với chế độ xem dự đoán của Zia

Chế độ xem kích hoạt hành động

Biết mình phải thực hiện hành động nào tiếp theo. Sử dụng nhãn được mã hóa màu để xem hoạt động theo dõi tiếp theo cùng với khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và giao dịch của bạn trong Chế độ xem danh sách. Với Bộ lọc nâng cao, bạn sẽ thấy các giao dịch nào được chốt trong tháng này đã hoàn thành mọi nhiệm vụ và nhiệm vụ liên quan khách hàng tiềm năng có giá trị nào bị quá hạn.

Bạn sẽ biết chính xác cần thực hiện những gì nhờ các nhãn được mã hóa màu cho các hoạt động đã lên lịch cho các hồ sơ trong CRM

Nhận đúng những gì bạn muốn

Thu hẹp lượng lớn khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch và chuyển sang đối tượng quan trọng nhất. Tạo Bộ lọc nâng cao thêm ngữ cảnh vào tìm kiếm của bạn để lọc ra các hồ sơ cần tập trung nhiều hơn và quyết định hướng hành động tốt nhất.

Tận dụng các bộ lọc để sàng lọc dữ liệu cần thiết mà bạn phải tìm một cách dễ dàng

Tận dụng tối đa bảng tính

Khi chỉnh sửa hàng loạt hồ sơ CRM, bạn cần phải có cách thực hiện nhanh chóng. Sử dụng CRM để tận dụng sức mạnh của bảng tính và chỉnh sửa hồ sơ trực tiếp trong CRM.

Tính năng liên quan