Thúc đẩy các nhóm gặt hái nhiều hơn

Thành công của đội ngũ bán hàng không chỉ đơn giản là đạt được chỉ tiêu, mà phải là vượt chỉ tiêu. Có một công cụ đo lường mục tiêu trong kho công cụ phân tích sẽ đảm bảo đội ngũ bán hàng của bạn biết phải làm gì vào lúc nào. Doanh thu, khách hàng tiềm năng, giao dịch, dù mục tiêu của bạn là gì đi chăng nữa thì công cụ đo lường mục tiêu sẽ giúp bạn biến mong đợi thành hiện thực và nhìn thấy những gì đã đạt được, những gì chưa đạt được và cả những thứ sắp chạm đến.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Có nhiều kiểu hiển thị công cụ đo lường mục tiêu
  • Đặt điểm chuẩn cho đội ngũ bán hàng
  • Luôn biết rõ những gì đã đạt được và chưa đạt được.

Có nhiều loại công cụ đo lường mục tiêu

Làm nổi bật KPI ưa thích với các loại công cụ đo lường mục tiêu khác nhau như Đồng hồ đo, Đèn giao thông, Thanh và Nhiều thanh.

công cụ đo lường mục tiêu với nhiều kiểu hiển thị

Đặt điểm chuẩn cho đội ngũ bán hàng

Đặt mục tiêu KPI bạn muốn đạt và hiển trị xem khoảng cách đến mục tiêu công ty còn bao xa nữa. Ví dụ, nếu muốn theo dõi hiệu suất bán hàng của 5 đại diện bán hàng hàng đầu, bạn có thể xem người nào đã vượt chỉ tiêu của họ và người nào chưa.

Đặt điểm chuẩn cho đội ngũ bằng công cụ đo lường mục tiêu

Đặt mục tiêu cho công ty, người dùng cụ thể để mang lại nhiều kết quả hơn

Duy trì theo dõi hiệu suất bán hàng của công ty bằng cách đặt mục tiêu bán hàng cho toàn công ty, chỉ tiêu nhóm và đại diện bán hàng cá nhân. Các mục tiêu đặt ra có thể dựa trên các tiêu chí khác nhau tùy bạn chọn, ví dụ, bạn có thể theo dõi hiệu suất của đại diện bán hàng dựa trên số lượng cuộc gọi họ thực hiện, email họ gửi, ghi chú họ tạo, v.v.

Đặt mục tiêu cho toàn công ty và tổ chức bằng công cụ đo lường mục tiêu

Bạn có thể đo lường thứ gì với công cụ đo lường mục tiêu?

  • Mục tiêu tạo khách hàng tiềm năng đối với đại diện bán hàng
  • Mục tiêu chuyển đổi thành giao dịch đối với đại diện bán hàng
  • Mục tiêu tạo ra doanh thu đối với giám đốc bán hàng
  • Mục tiêu khu vực đối với giám đốc bán hàng khu vực
  • Mục tiêu hiệu suất đội ngũ đối với chuyên viên cấp độ C
  • Hiệu suất nhiệm vụ tổ chức đối với chuyên viên cấp độ C
  • Mục tiêu tài chính của quý đối với chuyên viên cấp độ C
Tính năng liên quan