Nhận thông báo bán hàng theo thời gian thực trong CRM

Không có lý do gì để không sử dụng CRM khi mà bạn không thể quản lý được tất cả các mối quan hệ của mình theo thời gian thực. Bạn cần phải biết khi nào khách hàng tương tác với công ty của mình để có thể phản ứng trước khi để mất dấu họ. Biết ngay lập tức khi có người truy cập website, mở email của bạn hay đề cập đến thương hiệu của bạn trên mạng xã hội. SalesSignals trong Zoho CRM đảm bảo bạn luôn theo dõi được các hoạt động của khách hàng, bao gồm cả các ứng dụng bên thứ ba, bằng cách sắp xếp các thông báo của bạn trong một dòng thời gian có trật tự.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Nhận thông báo theo thời gian thực đối với mọi tương tác khách hàng
  • Phản ứng lập tức ngay từ SalesSignals
  • Tích hợp mọi ứng dụng và đưa tất cả thông báo của bạn lên trên một nền tảng duy nhất

Nắm bắt mạnh mẽ những cơ hội ngay lập tức

Có khách hàng tiềm năng mới đang cố liên lạc với bạn? SalesSignals sẽ thông báo cho đội ngũ của bạn ngay lập tức nên không lo bỏ lỡ cơ hội bán hàng. Các đại diện không còn phải lãng phí thời gian để đoán xem liệu khách hàng tiềm năng của họ có phản hồi hay không, bởi họ đã có thể dễ dàng nhìn thấy trong khi vẫn tiếp tục làm việc. Và cũng không phải lo lắng đội ngũ của bạn phải nhận các thông báo dồn dập bởi đại diện bán hàng chỉ nhận được tín hiệu về các hồ sơ liên quan đến họ.

Nhận thông báo theo thời gian thực từ tất cả các hoạt động và liên hệ của khách hàng

Thông báo hành động để phản hồi nhanh

Nhận thông báo thôi vẫn chưa đủ - Zoho CRM cho phép bạn phản ứng ngay lập tức ngay từ bảng SalesSignals. Khi nhấp vào tín hiệu, bạn sẽ thấy hồ sơ liên quan cùng với các tương tác trước đây của khách hàng. Bằng ngữ cảnh bán hàng này, bạn có thể phản hồi hoặc lên kế hoạch cho hành động tiếp theo.

Hành động ngay từ thông báo

Tập trung vào các tín hiệu quan trọng

Lọc thông tin nhiễu bằng cách chỉ chọn các tín hiệu quan trọng đối với ngũ của bạn. Ví dụ như có thể chọn nhận thông báo nếu có người đề cập đến thương hiệu của bạn hoặc gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn trên mạng xã hội, nhưng không nhận thông báo lượt thích và bình luận.

Chọn thông báo quan trọng

Thông báo từ ứng dụng bên thứ ba trong CRM

Khi đang sử dụng nhiều ứng dụng để điều hành doanh nghiệp, chắc chắn bạn sẽ thấy rất phiền phức khi phải liên tục chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng này để kiểm tra thông báo. SalesSignals sẽ tập hợp tất cả ứng dụng tại một nơi. Chỉ cần tích hợp ứng dụng bên thứ ba bất kỳ với Zoho CRM để bắt đầu nhận thông báo hành động. Bạn cũng có thể tạo thông báo tùy chỉnh cho các sự kiện khác nhau trên các ứng dụng này và theo dõi chúng trong Zoho CRM. Bạn cũng sẽ biết liệu tín hiệu trong ứng dụng của bạn là từ khách hàng tiềm năng trong CRM hay khách hàng.

Nhận thông báo từ ứng dụng bên thứ ba